Commit bef4fc9f authored by Lukas Fleischer's avatar Lukas Fleischer
Browse files

Translation updates from TransifexSigned-off-by: default avatarLukas Fleischer <archlinux@cryptocrack.de>
parent 27850943
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Arch User Repository (AUR)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.archlinux.org/index.php?project=2\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-29 18:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-29 16:34+0000\n"
"Last-Translator: Lukas Fleischer <transifex@cryptocrack.de>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-16 16:44+0000\n"
"Last-Translator: Giovanni Scafora <giovanni@archlinux.org>\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/projects/p/aur/language/it/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -972,7 +972,7 @@ msgid "Anonymous comment"
msgstr "Commento anonimo"
msgid "deleted"
msgstr ""
msgstr "eliminato"
msgid "All comments"
msgstr "Tutti i commenti"
......@@ -1025,15 +1025,15 @@ msgid "Use this form to close the request for package base %s%s%s."
msgstr ""
msgid "Note"
msgstr ""
msgstr "Nota"
msgid ""
"The comments field can be left empty. However, it is highly recommended to "
"add a comment when rejecting a request."
msgstr ""
msgstr "Il campo dei commenti può essere lasciato vuoto. Tuttavia, è consigliabile aggiungere un commento quando non si accetta una richiesta."
msgid "Reason"
msgstr ""
msgstr "Motivo"
msgid "Accepted"
msgstr "Accettato"
......@@ -1042,7 +1042,7 @@ msgid "Rejected"
msgstr "Rifiutato"
msgid "Comments"
msgstr ""
msgstr "Commenti"
#, php-format
msgid "File Request: %s"
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Arch User Repository (AUR)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.archlinux.org/index.php?project=2\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-29 18:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-29 16:34+0000\n"
"Last-Translator: Lukas Fleischer <transifex@cryptocrack.de>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-19 20:52+0000\n"
"Last-Translator: archetyp <archetyp@linuxmail.org>\n"
"Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/projects/p/aur/language/sk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -23,7 +23,7 @@ msgid "Page Not Found"
msgstr "Stránka nebola nájdená"
msgid "Sorry, the page you've requested does not exist."
msgstr "Je nám ľúto, ale stránka ktorú ste žiadali, neexistuje."
msgstr "Mrzí nás to, ale stránka, ktorú ste zadali, neexistuje."
msgid "Accounts"
msgstr "Účty"
......@@ -129,7 +129,7 @@ msgid ""
"requests, and deletion requests should be filed in the %sPackage Actions%s "
"box. For discussion relating to the development of the AUR, use the %saur-"
"dev%s mailing list."
msgstr ""
msgstr "Všeobecná diskusia týkajúca sa Arch Užívateľského Repozitára (AUR) a Dôverovaných užívateľov (TU) sa koná na %saur-general%s. Žiadosti o vyvlastnenie, zlúčenie a vymazanie balíčkov treba vyplniť v kolonke %sAkcie balíčka%s. Pre diskusiu ohľadom vývoja AUR použite %saur-dev%s mailing list."
msgid "Bug Reporting"
msgstr "Ohlasovanie chýb"
......@@ -265,7 +265,7 @@ msgid "Cannot find package to merge votes and comments into."
msgstr "Nepodarilo sa nájsť balíček, do ktorého sa mali zlúčiť hlasy a komentáre."
msgid "Cannot merge a package base with itself."
msgstr ""
msgstr "Nemožno zlúčiť základňu balíčka so sebou samou."
msgid ""
"The selected packages have not been deleted, check the confirmation "
......@@ -283,7 +283,7 @@ msgstr "Vymazať balíček: %s"
msgid ""
"Use this form to delete the package base %s%s%s and the following packages "
"from the AUR: "
msgstr ""
msgstr "Použite tento formulár pre vymazanie základne balíčka %s%s%s a nasledovných balíčkov z AUR: "
msgid "Deletion of a package is permanent. "
msgstr "Vymazanie balíčka je nevratné."
......@@ -309,7 +309,7 @@ msgstr "Zlúčiť balíček: %s"
#, php-format
msgid "Use this form to merge the package base %s%s%s into another package. "
msgstr ""
msgstr "Použite tento formulár pre zlúčenie základne balíčka %s%s%s do iného balíčka. "
msgid "The following packages will be deleted: "
msgstr "Nasledujúce balíčky budú vymazané:"
......@@ -398,7 +398,7 @@ msgstr "Chyba pri rozbaľovaní nahraného súboru - PKGBUILD neexistuje. "
msgid ""
"The source package does not contain any meta data. Please use `mkaurball` to"
" create AUR source packages."
msgstr ""
msgstr "Zdrojový balíček neobsahuje žiadne metadáta. Použite prosím `mkaurball` pre vytvorenie zdrojových balíčkov pre AUR."
msgid "Invalid name: only lowercase letters are allowed."
msgstr "Neplatné meno: povolené sú iba malé písmená."
......@@ -721,14 +721,14 @@ msgstr "Žiadosť bola úspešne uzavretá."
#, php-format
msgid "You can use this form to permanently delete the AUR account %s."
msgstr ""
msgstr "Tento formulár môžete použiť na trvalé vymazanie AUR účtu %s."
#, php-format
msgid "%sWARNING%s: This action cannot be undone."
msgstr ""
msgstr "%sUPOZORNENIE%s: Túto akciu nemožno vrátiť."
msgid "Confirm deletion"
msgstr ""
msgstr "Potvrdiť vymazanie"
msgid "Account Type"
msgstr "Typ účtu"
......@@ -740,7 +740,7 @@ msgid "Developer"
msgstr "Vývojár"
msgid "Trusted User & Developer"
msgstr ""
msgstr "Dôverovaný užívateľ & Vývojár"
msgid "Email Address"
msgstr "E-mailová adresa"
......@@ -777,7 +777,7 @@ msgstr "Editovať účet tohto užívateľa"
#, php-format
msgid "Click %shere%s if you want to permanently delete this account."
msgstr ""
msgstr "Kliknite %ssem%s ak chcete natrvalo vymazať tento účet."
msgid "required"
msgstr "povinný"
......@@ -864,7 +864,7 @@ msgid "unknown"
msgstr "neznámy"
msgid "Package Base Details"
msgstr ""
msgstr "Detaily základne balíčka"
msgid "Package Actions"
msgstr "Akcie balíčka"
......@@ -956,7 +956,7 @@ msgid "Comment has been added."
msgstr "Komentár bol pridaný."
msgid "View all comments"
msgstr ""
msgstr "Pozrieť všetky komentáre"
msgid "Latest Comments"
msgstr "Posledné komentáre"
......@@ -972,7 +972,7 @@ msgid "Anonymous comment"
msgstr "Anonymný komentár"
msgid "deleted"
msgstr ""
msgstr "vymazaný"
msgid "All comments"
msgstr "Všetky komentáre"
......@@ -981,7 +981,7 @@ msgid "Package Details"
msgstr "Detaily balíčka"
msgid "Package Base"
msgstr ""
msgstr "Základňa balíčka"
msgid "Description"
msgstr "Popis"
......@@ -1018,22 +1018,22 @@ msgstr "Zdroje"
#, php-format
msgid "Close Request: %s"
msgstr ""
msgstr "Uzavrieť požiadavku: %s"
#, php-format
msgid "Use this form to close the request for package base %s%s%s."
msgstr ""
msgstr "Použite tento formulár pre zatvorenie požiadavky na základňu balíčka %s%s%s."
msgid "Note"
msgstr ""
msgstr "Poznámka"
msgid ""
"The comments field can be left empty. However, it is highly recommended to "
"add a comment when rejecting a request."
msgstr ""
msgstr "Políčko pre komentár možno nechať prázdne. Napriek tomu sa odporúča zanechať komentár pri zamietnutí požiadavky."
msgid "Reason"
msgstr ""
msgstr "Dôvod"
msgid "Accepted"
msgstr "Prijatý"
......@@ -1042,7 +1042,7 @@ msgid "Rejected"
msgstr "Zamietnutý"
msgid "Comments"
msgstr ""
msgstr "Komentáre"
#, php-format
msgid "File Request: %s"
......@@ -1052,7 +1052,7 @@ msgstr "Vyplniť žiadosť: %s"
msgid ""
"Use this form to file a request against package base %s%s%s which includes "
"the following packages:"
msgstr ""
msgstr "Použite tento formulár na vyplnenie požiadavky ohľadom základne balíčka %s%s%s ktorá zahrňuje nasledovné balíčky:"
msgid "Request type"
msgstr "Typ žiadosti"
......@@ -1061,21 +1061,21 @@ msgid "Deletion"
msgstr "Vymazanie"
msgid "Orphan"
msgstr ""
msgstr "Vyvlastniť"
#, php-format
msgid "%d package request found."
msgid_plural "%d package requests found."
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "Bola nájdená %d požiadavka ohľadom balíčkov."
msgstr[1] "Boli nájdené %d požiadavky ohľadom balíčkov."
msgstr[2] "Bolo nájdených %d požiadaviek ohľadom balíčkov."
#, php-format
msgid "Page %d of %d."
msgstr "Strana %d z %d."
msgid "Package"
msgstr ""
msgstr "Balíček"
msgid "Filed by"
msgstr "Vyplnil"
......@@ -1085,29 +1085,29 @@ msgstr "Dátum"
#, php-format
msgid "~%d days left"
msgstr ""
msgstr "~%d dní ostáva"
#, php-format
msgid "~%d hour left"
msgid_plural "~%d hours left"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "ostáva ~%d hodina"
msgstr[1] "ostávajú ~%d hodiny"
msgstr[2] "ostáva ~%d hodín"
msgid "<1 hour left"
msgstr ""
msgstr "ostáva < 1 hodina"
msgid "Accept"
msgstr "Prijať"
msgid "Locked"
msgstr ""
msgstr "Uzamknuté"
msgid "Close"
msgstr "Zatvoriť"
msgid "Closed"
msgstr ""
msgstr "Zatvorené"
msgid "Name, Description"
msgstr "meno, popis"
......@@ -1119,7 +1119,7 @@ msgid "Exact Name"
msgstr "Presné meno"
msgid "Exact Package Base"
msgstr ""
msgstr "Presná základňa balíčka"
msgid "All"
msgstr "Všetky"
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Arch User Repository (AUR)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.archlinux.org/index.php?project=2\n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-29 18:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-29 16:34+0000\n"
"Last-Translator: Lukas Fleischer <transifex@cryptocrack.de>\n"
"PO-Revision-Date: 2014-11-11 16:21+0000\n"
"Last-Translator: Yarema aka Knedlyk <yupadmin@gmail.com>\n"
"Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/projects/p/aur/language/uk/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -1088,23 +1088,23 @@ msgstr "Дата"
#, php-format
msgid "~%d days left"
msgstr ""
msgstr "~%d днів залишилося"
#, php-format
msgid "~%d hour left"
msgid_plural "~%d hours left"
msgstr[0] ""
msgstr[1] ""
msgstr[2] ""
msgstr[0] "~%d година залишилася"
msgstr[1] "~%d годин залишилося"
msgstr[2] "~%d годин залишилося"
msgid "<1 hour left"
msgstr ""
msgstr "<1 години залишилося"
msgid "Accept"
msgstr "Прийняти"
msgid "Locked"
msgstr ""
msgstr "Замкнено"
msgid "Close"
msgstr "Закрити"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment