pcm_lib.c 70.1 KB
Newer Older
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
	case SNDRV_PCM_STATE_PAUSED:
		break;
	case SNDRV_PCM_STATE_XRUN:
		err = -EPIPE;
		goto _end_unlock;
	case SNDRV_PCM_STATE_SUSPENDED:
		err = -ESTRPIPE;
		goto _end_unlock;
	default:
		err = -EBADFD;
		goto _end_unlock;
	}

2014
	runtime->twake = runtime->control->avail_min ? : 1;
2015
2016
2017
	if (runtime->status->state == SNDRV_PCM_STATE_RUNNING)
		snd_pcm_update_hw_ptr(substream);
	avail = snd_pcm_playback_avail(runtime);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2018
2019
2020
	while (size > 0) {
		snd_pcm_uframes_t frames, appl_ptr, appl_ofs;
		snd_pcm_uframes_t cont;
2021
		if (!avail) {
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2022
2023
2024
2025
			if (nonblock) {
				err = -EAGAIN;
				goto _end_unlock;
			}
2026
2027
2028
			runtime->twake = min_t(snd_pcm_uframes_t, size,
					runtime->control->avail_min ? : 1);
			err = wait_for_avail(substream, &avail);
2029
			if (err < 0)
2030
				goto _end_unlock;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2031
2032
2033
2034
2035
		}
		frames = size > avail ? avail : size;
		cont = runtime->buffer_size - runtime->control->appl_ptr % runtime->buffer_size;
		if (frames > cont)
			frames = cont;
2036
		if (snd_BUG_ON(!frames)) {
2037
			runtime->twake = 0;
2038
2039
2040
			snd_pcm_stream_unlock_irq(substream);
			return -EINVAL;
		}
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2041
2042
2043
		appl_ptr = runtime->control->appl_ptr;
		appl_ofs = appl_ptr % runtime->buffer_size;
		snd_pcm_stream_unlock_irq(substream);
2044
		err = transfer(substream, appl_ofs, data, offset, frames);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2045
		snd_pcm_stream_lock_irq(substream);
2046
2047
		if (err < 0)
			goto _end_unlock;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
		switch (runtime->status->state) {
		case SNDRV_PCM_STATE_XRUN:
			err = -EPIPE;
			goto _end_unlock;
		case SNDRV_PCM_STATE_SUSPENDED:
			err = -ESTRPIPE;
			goto _end_unlock;
		default:
			break;
		}
		appl_ptr += frames;
		if (appl_ptr >= runtime->boundary)
			appl_ptr -= runtime->boundary;
		runtime->control->appl_ptr = appl_ptr;
		if (substream->ops->ack)
			substream->ops->ack(substream);

		offset += frames;
		size -= frames;
		xfer += frames;
2068
		avail -= frames;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
		if (runtime->status->state == SNDRV_PCM_STATE_PREPARED &&
		  snd_pcm_playback_hw_avail(runtime) >= (snd_pcm_sframes_t)runtime->start_threshold) {
			err = snd_pcm_start(substream);
			if (err < 0)
				goto _end_unlock;
		}
	}
 _end_unlock:
2077
	runtime->twake = 0;
2078
2079
	if (xfer > 0 && err >= 0)
		snd_pcm_update_state(substream, runtime);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2080
2081
2082
2083
	snd_pcm_stream_unlock_irq(substream);
	return xfer > 0 ? (snd_pcm_sframes_t)xfer : err;
}

2084
2085
/* sanity-check for read/write methods */
static int pcm_sanity_check(struct snd_pcm_substream *substream)
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2086
{
2087
	struct snd_pcm_runtime *runtime;
2088
2089
	if (PCM_RUNTIME_CHECK(substream))
		return -ENXIO;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2090
	runtime = substream->runtime;
2091
2092
	if (snd_BUG_ON(!substream->ops->copy && !runtime->dma_area))
		return -EINVAL;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2093
2094
	if (runtime->status->state == SNDRV_PCM_STATE_OPEN)
		return -EBADFD;
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
	return 0;
}

snd_pcm_sframes_t snd_pcm_lib_write(struct snd_pcm_substream *substream, const void __user *buf, snd_pcm_uframes_t size)
{
	struct snd_pcm_runtime *runtime;
	int nonblock;
	int err;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2103

2104
2105
2106
2107
	err = pcm_sanity_check(substream);
	if (err < 0)
		return err;
	runtime = substream->runtime;
2108
	nonblock = !!(substream->f_flags & O_NONBLOCK);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116

	if (runtime->access != SNDRV_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED &&
	  runtime->channels > 1)
		return -EINVAL;
	return snd_pcm_lib_write1(substream, (unsigned long)buf, size, nonblock,
				 snd_pcm_lib_write_transfer);
}

2117
2118
EXPORT_SYMBOL(snd_pcm_lib_write);

2119
static int snd_pcm_lib_writev_transfer(struct snd_pcm_substream *substream,
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2120
2121
2122
2123
				    unsigned int hwoff,
				    unsigned long data, unsigned int off,
				    snd_pcm_uframes_t frames)
{
2124
	struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2125
2126
2127
2128
2129
	int err;
	void __user **bufs = (void __user **)data;
	int channels = runtime->channels;
	int c;
	if (substream->ops->copy) {
2130
2131
		if (snd_BUG_ON(!substream->ops->silence))
			return -EINVAL;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
		for (c = 0; c < channels; ++c, ++bufs) {
			if (*bufs == NULL) {
				if ((err = substream->ops->silence(substream, c, hwoff, frames)) < 0)
					return err;
			} else {
				char __user *buf = *bufs + samples_to_bytes(runtime, off);
				if ((err = substream->ops->copy(substream, c, hwoff, buf, frames)) < 0)
					return err;
			}
		}
	} else {
		/* default transfer behaviour */
		size_t dma_csize = runtime->dma_bytes / channels;
		for (c = 0; c < channels; ++c, ++bufs) {
			char *hwbuf = runtime->dma_area + (c * dma_csize) + samples_to_bytes(runtime, hwoff);
			if (*bufs == NULL) {
				snd_pcm_format_set_silence(runtime->format, hwbuf, frames);
			} else {
				char __user *buf = *bufs + samples_to_bytes(runtime, off);
				if (copy_from_user(hwbuf, buf, samples_to_bytes(runtime, frames)))
					return -EFAULT;
			}
		}
	}
	return 0;
}
 
2159
snd_pcm_sframes_t snd_pcm_lib_writev(struct snd_pcm_substream *substream,
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2160
2161
2162
				   void __user **bufs,
				   snd_pcm_uframes_t frames)
{
2163
	struct snd_pcm_runtime *runtime;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2164
	int nonblock;
2165
	int err;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2166

2167
2168
2169
	err = pcm_sanity_check(substream);
	if (err < 0)
		return err;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2170
	runtime = substream->runtime;
2171
	nonblock = !!(substream->f_flags & O_NONBLOCK);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178

	if (runtime->access != SNDRV_PCM_ACCESS_RW_NONINTERLEAVED)
		return -EINVAL;
	return snd_pcm_lib_write1(substream, (unsigned long)bufs, frames,
				 nonblock, snd_pcm_lib_writev_transfer);
}

2179
2180
EXPORT_SYMBOL(snd_pcm_lib_writev);

2181
static int snd_pcm_lib_read_transfer(struct snd_pcm_substream *substream, 
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2182
2183
2184
2185
				   unsigned int hwoff,
				   unsigned long data, unsigned int off,
				   snd_pcm_uframes_t frames)
{
2186
	struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
	int err;
	char __user *buf = (char __user *) data + frames_to_bytes(runtime, off);
	if (substream->ops->copy) {
		if ((err = substream->ops->copy(substream, -1, hwoff, buf, frames)) < 0)
			return err;
	} else {
		char *hwbuf = runtime->dma_area + frames_to_bytes(runtime, hwoff);
		if (copy_to_user(buf, hwbuf, frames_to_bytes(runtime, frames)))
			return -EFAULT;
	}
	return 0;
}

2200
static snd_pcm_sframes_t snd_pcm_lib_read1(struct snd_pcm_substream *substream,
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2201
2202
2203
2204
2205
					  unsigned long data,
					  snd_pcm_uframes_t size,
					  int nonblock,
					  transfer_f transfer)
{
2206
	struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2207
2208
	snd_pcm_uframes_t xfer = 0;
	snd_pcm_uframes_t offset = 0;
2209
	snd_pcm_uframes_t avail;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
	int err = 0;

	if (size == 0)
		return 0;

	snd_pcm_stream_lock_irq(substream);
	switch (runtime->status->state) {
	case SNDRV_PCM_STATE_PREPARED:
		if (size >= runtime->start_threshold) {
			err = snd_pcm_start(substream);
			if (err < 0)
				goto _end_unlock;
		}
		break;
	case SNDRV_PCM_STATE_DRAINING:
	case SNDRV_PCM_STATE_RUNNING:
	case SNDRV_PCM_STATE_PAUSED:
		break;
	case SNDRV_PCM_STATE_XRUN:
		err = -EPIPE;
		goto _end_unlock;
	case SNDRV_PCM_STATE_SUSPENDED:
		err = -ESTRPIPE;
		goto _end_unlock;
	default:
		err = -EBADFD;
		goto _end_unlock;
	}

2239
	runtime->twake = runtime->control->avail_min ? : 1;
2240
2241
2242
	if (runtime->status->state == SNDRV_PCM_STATE_RUNNING)
		snd_pcm_update_hw_ptr(substream);
	avail = snd_pcm_capture_avail(runtime);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2243
2244
2245
	while (size > 0) {
		snd_pcm_uframes_t frames, appl_ptr, appl_ofs;
		snd_pcm_uframes_t cont;
2246
2247
2248
2249
		if (!avail) {
			if (runtime->status->state ==
			  SNDRV_PCM_STATE_DRAINING) {
				snd_pcm_stop(substream, SNDRV_PCM_STATE_SETUP);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2250
2251
2252
2253
2254
2255
				goto _end_unlock;
			}
			if (nonblock) {
				err = -EAGAIN;
				goto _end_unlock;
			}
2256
2257
2258
			runtime->twake = min_t(snd_pcm_uframes_t, size,
					runtime->control->avail_min ? : 1);
			err = wait_for_avail(substream, &avail);
2259
			if (err < 0)
2260
				goto _end_unlock;
2261
2262
			if (!avail)
				continue; /* draining */
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2263
2264
2265
2266
2267
		}
		frames = size > avail ? avail : size;
		cont = runtime->buffer_size - runtime->control->appl_ptr % runtime->buffer_size;
		if (frames > cont)
			frames = cont;
2268
		if (snd_BUG_ON(!frames)) {
2269
			runtime->twake = 0;
2270
2271
2272
			snd_pcm_stream_unlock_irq(substream);
			return -EINVAL;
		}
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2273
2274
2275
		appl_ptr = runtime->control->appl_ptr;
		appl_ofs = appl_ptr % runtime->buffer_size;
		snd_pcm_stream_unlock_irq(substream);
2276
		err = transfer(substream, appl_ofs, data, offset, frames);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2277
		snd_pcm_stream_lock_irq(substream);
2278
2279
		if (err < 0)
			goto _end_unlock;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
		switch (runtime->status->state) {
		case SNDRV_PCM_STATE_XRUN:
			err = -EPIPE;
			goto _end_unlock;
		case SNDRV_PCM_STATE_SUSPENDED:
			err = -ESTRPIPE;
			goto _end_unlock;
		default:
			break;
		}
		appl_ptr += frames;
		if (appl_ptr >= runtime->boundary)
			appl_ptr -= runtime->boundary;
		runtime->control->appl_ptr = appl_ptr;
		if (substream->ops->ack)
			substream->ops->ack(substream);

		offset += frames;
		size -= frames;
		xfer += frames;
2300
		avail -= frames;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2301
2302
	}
 _end_unlock:
2303
	runtime->twake = 0;
2304
2305
	if (xfer > 0 && err >= 0)
		snd_pcm_update_state(substream, runtime);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2306
2307
2308
2309
	snd_pcm_stream_unlock_irq(substream);
	return xfer > 0 ? (snd_pcm_sframes_t)xfer : err;
}

2310
snd_pcm_sframes_t snd_pcm_lib_read(struct snd_pcm_substream *substream, void __user *buf, snd_pcm_uframes_t size)
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2311
{
2312
	struct snd_pcm_runtime *runtime;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2313
	int nonblock;
2314
	int err;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2315
	
2316
2317
2318
	err = pcm_sanity_check(substream);
	if (err < 0)
		return err;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2319
	runtime = substream->runtime;
2320
	nonblock = !!(substream->f_flags & O_NONBLOCK);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2321
2322
2323
2324
2325
	if (runtime->access != SNDRV_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED)
		return -EINVAL;
	return snd_pcm_lib_read1(substream, (unsigned long)buf, size, nonblock, snd_pcm_lib_read_transfer);
}

2326
2327
EXPORT_SYMBOL(snd_pcm_lib_read);

2328
static int snd_pcm_lib_readv_transfer(struct snd_pcm_substream *substream,
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2329
2330
2331
2332
				   unsigned int hwoff,
				   unsigned long data, unsigned int off,
				   snd_pcm_uframes_t frames)
{
2333
	struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
	int err;
	void __user **bufs = (void __user **)data;
	int channels = runtime->channels;
	int c;
	if (substream->ops->copy) {
		for (c = 0; c < channels; ++c, ++bufs) {
			char __user *buf;
			if (*bufs == NULL)
				continue;
			buf = *bufs + samples_to_bytes(runtime, off);
			if ((err = substream->ops->copy(substream, c, hwoff, buf, frames)) < 0)
				return err;
		}
	} else {
		snd_pcm_uframes_t dma_csize = runtime->dma_bytes / channels;
		for (c = 0; c < channels; ++c, ++bufs) {
			char *hwbuf;
			char __user *buf;
			if (*bufs == NULL)
				continue;

			hwbuf = runtime->dma_area + (c * dma_csize) + samples_to_bytes(runtime, hwoff);
			buf = *bufs + samples_to_bytes(runtime, off);
			if (copy_to_user(buf, hwbuf, samples_to_bytes(runtime, frames)))
				return -EFAULT;
		}
	}
	return 0;
}
 
2364
snd_pcm_sframes_t snd_pcm_lib_readv(struct snd_pcm_substream *substream,
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2365
2366
2367
				  void __user **bufs,
				  snd_pcm_uframes_t frames)
{
2368
	struct snd_pcm_runtime *runtime;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2369
	int nonblock;
2370
	int err;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2371

2372
2373
2374
	err = pcm_sanity_check(substream);
	if (err < 0)
		return err;
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2375
2376
2377
2378
	runtime = substream->runtime;
	if (runtime->status->state == SNDRV_PCM_STATE_OPEN)
		return -EBADFD;

2379
	nonblock = !!(substream->f_flags & O_NONBLOCK);
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
2380
2381
2382
2383
2384
2385
	if (runtime->access != SNDRV_PCM_ACCESS_RW_NONINTERLEAVED)
		return -EINVAL;
	return snd_pcm_lib_read1(substream, (unsigned long)bufs, frames, nonblock, snd_pcm_lib_readv_transfer);
}

EXPORT_SYMBOL(snd_pcm_lib_readv);
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393

/*
 * standard channel mapping helpers
 */

/* default channel maps for multi-channel playbacks, up to 8 channels */
const struct snd_pcm_chmap_elem snd_pcm_std_chmaps[] = {
	{ .channels = 1,
2394
	 .map = { SNDRV_CHMAP_MONO } },
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
	{ .channels = 2,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR } },
	{ .channels = 4,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
		  SNDRV_CHMAP_RL, SNDRV_CHMAP_RR } },
	{ .channels = 6,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
		  SNDRV_CHMAP_RL, SNDRV_CHMAP_RR,
		  SNDRV_CHMAP_FC, SNDRV_CHMAP_LFE } },
	{ .channels = 8,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
		  SNDRV_CHMAP_RL, SNDRV_CHMAP_RR,
		  SNDRV_CHMAP_FC, SNDRV_CHMAP_LFE,
		  SNDRV_CHMAP_SL, SNDRV_CHMAP_SR } },
	{ }
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_pcm_std_chmaps);

/* alternative channel maps with CLFE <-> surround swapped for 6/8 channels */
const struct snd_pcm_chmap_elem snd_pcm_alt_chmaps[] = {
	{ .channels = 1,
2416
	 .map = { SNDRV_CHMAP_MONO } },
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
	{ .channels = 2,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR } },
	{ .channels = 4,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
		  SNDRV_CHMAP_RL, SNDRV_CHMAP_RR } },
	{ .channels = 6,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
		  SNDRV_CHMAP_FC, SNDRV_CHMAP_LFE,
		  SNDRV_CHMAP_RL, SNDRV_CHMAP_RR } },
	{ .channels = 8,
	 .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
		  SNDRV_CHMAP_FC, SNDRV_CHMAP_LFE,
		  SNDRV_CHMAP_RL, SNDRV_CHMAP_RR,
		  SNDRV_CHMAP_SL, SNDRV_CHMAP_SR } },
	{ }
};
EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_pcm_alt_chmaps);

static bool valid_chmap_channels(const struct snd_pcm_chmap *info, int ch)
{
	if (ch > info->max_channels)
		return false;
	return !info->channel_mask || (info->channel_mask & (1U << ch));
}

static int pcm_chmap_ctl_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
			   struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
{
	struct snd_pcm_chmap *info = snd_kcontrol_chip(kcontrol);

	uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
	uinfo->count = 0;
	uinfo->count = info->max_channels;
	uinfo->value.integer.min = 0;
	uinfo->value.integer.max = SNDRV_CHMAP_LAST;
	return 0;
}

/* get callback for channel map ctl element
 * stores the channel position firstly matching with the current channels
 */
static int pcm_chmap_ctl_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
			   struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
{
	struct snd_pcm_chmap *info = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
	unsigned int idx = snd_ctl_get_ioffidx(kcontrol, &ucontrol->id);
	struct snd_pcm_substream *substream;
	const struct snd_pcm_chmap_elem *map;

	if (snd_BUG_ON(!info->chmap))
		return -EINVAL;
	substream = snd_pcm_chmap_substream(info, idx);
	if (!substream)
		return -ENODEV;
	memset(ucontrol->value.integer.value, 0,
	    sizeof(ucontrol->value.integer.value));
	if (!substream->runtime)
		return 0; /* no channels set */
	for (map = info->chmap; map->channels; map++) {
		int i;
		if (map->channels == substream->runtime->channels &&
		  valid_chmap_channels(info, map->channels)) {
			for (i = 0; i < map->channels; i++)
				ucontrol->value.integer.value[i] = map->map[i];
			return 0;
		}
	}
	return -EINVAL;
}

/* tlv callback for channel map ctl element
 * expands the pre-defined channel maps in a form of TLV
 */
static int pcm_chmap_ctl_tlv(struct snd_kcontrol *kcontrol, int op_flag,
			   unsigned int size, unsigned int __user *tlv)
{
	struct snd_pcm_chmap *info = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
	const struct snd_pcm_chmap_elem *map;
	unsigned int __user *dst;
	int c, count = 0;

	if (snd_BUG_ON(!info->chmap))
		return -EINVAL;
	if (size < 8)
		return -ENOMEM;
	if (put_user(SNDRV_CTL_TLVT_CONTAINER, tlv))
		return -EFAULT;
	size -= 8;
	dst = tlv + 2;
	for (map = info->chmap; map->channels; map++) {
		int chs_bytes = map->channels * 4;
		if (!valid_chmap_channels(info, map->channels))
			continue;
		if (size < 8)
			return -ENOMEM;
		if (put_user(SNDRV_CTL_TLVT_CHMAP_FIXED, dst) ||
		  put_user(chs_bytes, dst + 1))
			return -EFAULT;
		dst += 2;
		size -= 8;
		count += 8;
		if (size < chs_bytes)
			return -ENOMEM;
		size -= chs_bytes;
		count += chs_bytes;
		for (c = 0; c < map->channels; c++) {
			if (put_user(map->map[c], dst))
				return -EFAULT;
			dst++;
		}
	}
	if (put_user(count, tlv + 1))
		return -EFAULT;
	return 0;
}

static void pcm_chmap_ctl_private_free(struct snd_kcontrol *kcontrol)
{
	struct snd_pcm_chmap *info = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
	info->pcm->streams[info->stream].chmap_kctl = NULL;
	kfree(info);
}

/**
 * snd_pcm_add_chmap_ctls - create channel-mapping control elements
 * @pcm: the assigned PCM instance
 * @stream: stream direction
 * @chmap: channel map elements (for query)
 * @max_channels: the max number of channels for the stream
 * @private_value: the value passed to each kcontrol's private_value field
 * @info_ret: store struct snd_pcm_chmap instance if non-NULL
 *
 * Create channel-mapping control elements assigned to the given PCM stream(s).
2550
 * Return: Zero if successful, or a negative error value.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
 */
int snd_pcm_add_chmap_ctls(struct snd_pcm *pcm, int stream,
			  const struct snd_pcm_chmap_elem *chmap,
			  int max_channels,
			  unsigned long private_value,
			  struct snd_pcm_chmap **info_ret)
{
	struct snd_pcm_chmap *info;
	struct snd_kcontrol_new knew = {
		.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_PCM,
		.access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ |
			SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_READ |
			SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_CALLBACK,
		.info = pcm_chmap_ctl_info,
		.get = pcm_chmap_ctl_get,
		.tlv.c = pcm_chmap_ctl_tlv,
	};
	int err;

	info = kzalloc(sizeof(*info), GFP_KERNEL);
	if (!info)
		return -ENOMEM;
	info->pcm = pcm;
	info->stream = stream;
	info->chmap = chmap;
	info->max_channels = max_channels;
	if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
		knew.name = "Playback Channel Map";
	else
		knew.name = "Capture Channel Map";
	knew.device = pcm->device;
	knew.count = pcm->streams[stream].substream_count;
	knew.private_value = private_value;
	info->kctl = snd_ctl_new1(&knew, info);
	if (!info->kctl) {
		kfree(info);
		return -ENOMEM;
	}
	info->kctl->private_free = pcm_chmap_ctl_private_free;
	err = snd_ctl_add(pcm->card, info->kctl);
	if (err < 0)
		return err;
	pcm->streams[stream].chmap_kctl = info->kctl;
	if (info_ret)
		*info_ret = info;
	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_pcm_add_chmap_ctls);
For faster browsing, not all history is shown. View entire blame