cs.po 16.1 KB
Newer Older
1
# translation of cs.po to Čeština
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
2
# Copyright (C) 2010 Pacman Development Team <pacman-dev@archlinux.org>
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
3
# This file is distributed under the same license as the pacman package manager package.
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
4
# Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>, 2007, 2008, 2009, 2010.
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
5
6
msgid ""
msgstr ""
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
7
"Project-Id-Version: Pacman package manager 3.3.1\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
8
"Report-Msgid-Bugs-To: pacman-dev@archlinux.org\n"
9
"POT-Creation-Date: 2011-01-21 10:47-0600\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
10
"PO-Revision-Date: 2010-06-05 12:56+0200\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
11
"Last-Translator: Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
12
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
13
"Language: cs\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
17
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
18
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
19
20
21

#, c-format
msgid "replacing older version %s-%s by %s in target list\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
22
msgstr "v seznamu cílů nahrazena starší verze %s-%s za %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
23

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
24
#, c-format
25
msgid "skipping %s-%s because newer version %s is in target list\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
26
msgstr "vynechává se %s-%s, protože v seznamu cílů je novější veze %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
27
28
29
30
31
32

#, c-format
msgid ""
"directory permissions differ on %s\n"
"filesystem: %o  package: %o\n"
msgstr ""
33
"přístupová práva adresáře %s se neshodují\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
34
35
36
37
"souborový systém: %o  balíček: %o\n"

#, c-format
msgid "extract: not overwriting dir with file %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
38
msgstr "rozbalení: adresář nebyl přepsán souborem %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
39

40
41
42
43
#, c-format
msgid "extract: symlink %s does not point to dir\n"
msgstr "rozbalení: symbolický odkaz %s neodkazuje na adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
44
45
#, c-format
msgid "could not extract %s (%s)\n"
46
msgstr "nelze rozbalit %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
47
48

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
49
50
msgid "could not rename %s to %s (%s)\n"
msgstr "nelze přejmenovat %s na %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
51
52
53

#, c-format
msgid "%s saved as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
54
msgstr "%s byl uložen jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
55
56

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
57
msgid "could not install %s as %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
58
msgstr "%s nelze nainstalovat jako %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
59
60
61

#, c-format
msgid "%s installed as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
62
msgstr "%s byl nainstalován jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
63
64
65

#, c-format
msgid "extracting %s as %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
66
msgstr "%s byl rozbalen jako %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
67

68
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
69
70
71
72
73
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nelze určit aktuální pracovní adresář\n"

#, c-format
msgid "problem occurred while upgrading %s\n"
74
msgstr "nastal problém při aktualizaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
75
76
77

#, c-format
msgid "problem occurred while installing %s\n"
78
msgstr "nastal problém při instalaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
79
80
81
82
83
84
85

#, c-format
msgid "could not update database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze aktualizovat záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not add entry '%s' in cache\n"
86
msgstr "nelze přidat položku '%s' do cache\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
87

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
88
#, c-format
89
msgid "removing invalid database: %s\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
90
msgstr "odstraňuje se chybná databáze: %s\n"
91

92
93
94
95
#, c-format
msgid "could not open %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít %s: %s\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
96
#, c-format
97
msgid "could not remove database directory %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
98
msgstr "nelze odstranit adresář databáze %s\n"
99

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
100
#, c-format
101
msgid "could not remove database %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
102
msgstr "nelze odstranit záznam v databázi %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
103

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
104
105
106
107
#, c-format
msgid "invalid name for database entry '%s'\n"
msgstr "chybný název záznamu v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
108
#, c-format
109
msgid "duplicated database entry '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
110
msgstr "duplicitní záznam v databázi '%s'\n"
111

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
112
113
114
115
#, c-format
msgid "corrupted database entry '%s'\n"
msgstr "poškozený záznam v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
116
117
118
119
120
#, c-format
msgid "could not open file %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít soubor %s: %s\n"

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
121
122
123
124
125
126
127
msgid "%s database is inconsistent: name mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí jméno balíčku %s\n"

#, c-format
msgid "%s database is inconsistent: version mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí verze balíčku %s\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
128
#, c-format
129
msgid "could not create directory %s: %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
130
msgstr "nelze změnit adresář %s: %s\n"
131

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
#, c-format
msgid "could not parse package description file in %s\n"
msgstr "nelze zpracovat soubor s popisem balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package name in %s\n"
msgstr "chybí jméno balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package version in %s\n"
msgstr "chybí veze balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "error while reading package %s: %s\n"
msgstr "chyba při čtení balíčku %s: %s\n"

#, c-format
msgid "missing package metadata in %s\n"
msgstr "chybí metadata balíčku v %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
151

152
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
153
msgid "database path is undefined\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
154
msgstr "cesta k databázi není definována\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
155

156
157
158
159
#, c-format
msgid "attempt to re-register the 'local' DB\n"
msgstr "pokus o opětovné zaregistrování databáze 'local'\n"

160
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
msgid "dependency cycle detected:\n"
msgstr "zjištěna cyklická závislost:\n"

#, c-format
msgid "%s will be removed after its %s dependency\n"
msgstr "%s bude odstraněn po %s, na kterém závisí\n"

#, c-format
msgid "%s will be installed before its %s dependency\n"
msgstr "%s bude nainstalován před %s, na kterém závisí\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
172
#, c-format
173
msgid "ignoring package %s-%s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
174
msgstr "ignoruje se balíček %s-%s\n"
175

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
176
177
178
179
#, c-format
msgid "provider package was selected (%s provides %s)\n"
msgstr "byl vybrán nahrazující balíček (%s poskytuje %s)\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
180
181
#, c-format
msgid "cannot resolve \"%s\", a dependency of \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
182
msgstr "nelze vyřešit \"%s\", závislost \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
183

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
184
185
186
187
#, c-format
msgid "disk"
msgstr "disk"

188
189
190
191
#, c-format
msgid "url '%s' is invalid\n"
msgstr "URL '%s' je chybná\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
192
193
194
195
#, c-format
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s: %s\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
196
#, c-format
197
msgid "resuming download of %s not possible; starting over\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
198
msgstr "nelze navázat stahování %s, začíná se znovu\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
199
200
201
202
203

#, c-format
msgid "error writing to file '%s': %s\n"
msgstr "chyba při zápisu do souboru '%s': %s\n"

Xavier Chantry's avatar
Xavier Chantry committed
204
#, c-format
205
msgid "failed retrieving file '%s' from %s\n"
Xavier Chantry's avatar
Xavier Chantry committed
206
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s\n"
207

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
208
#, c-format
209
msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
210
msgstr "%s se zdá být zkrácen:  %jd/%jd bytů\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
211
212
213
214
215

#, c-format
msgid "failed to download %s\n"
msgstr "selhalo stahování %s\n"

216
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
217
218
219
msgid "out of memory!"
msgstr "nedostatek paměti!"

220
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
221
222
223
msgid "unexpected system error"
msgstr "neočekávaná systémová chyba"

224
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
225
226
227
msgid "insufficient privileges"
msgstr "nedostatečná oprávnění"

228
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
229
msgid "could not find or read file"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
230
msgstr "nelze nalézt nebo číst soubor"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
231

232
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
233
msgid "could not find or read directory"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
234
msgstr "nelze nalézt nebo číst adresář"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
235

236
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
237
238
239
msgid "wrong or NULL argument passed"
msgstr "předán chybný nebo NULL argument"

240
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
241
242
243
msgid "library not initialized"
msgstr "knihovna nebyla inicializována"

244
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
245
246
247
msgid "library already initialized"
msgstr "knihovna inicializována"

248
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
249
250
251
msgid "unable to lock database"
msgstr "nelze zamknout databázi"

252
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
253
254
255
msgid "could not open database"
msgstr "nelze otevřít databázi"

256
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
257
258
259
msgid "could not create database"
msgstr "nelze vytvořit databázi"

260
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
261
262
263
msgid "database not initialized"
msgstr "databáze nebyla inicializována"

264
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
265
266
267
msgid "database already registered"
msgstr "databáze zaregistrována"

268
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
269
270
271
msgid "could not find database"
msgstr "nelze nalézt databázi"

272
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
273
274
275
msgid "could not update database"
msgstr "nelze aktualizovat databázi"

276
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
277
msgid "could not remove database entry"
278
msgstr "nelze odstranit záznam v databázi"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
279

280
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
281
msgid "invalid url for server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
282
msgstr "nesprávná URL pro server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
283

284
285
#, c-format
msgid "no servers configured for repository"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
286
msgstr "pro repositář nejsou nastaveny žádné servery"
287

288
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
289
290
291
msgid "transaction already initialized"
msgstr "transakce inicializována"

292
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
293
294
295
msgid "transaction not initialized"
msgstr "transakce neinicializována"

296
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
297
298
299
msgid "duplicate target"
msgstr "duplicitní cíl"

300
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
301
msgid "transaction not prepared"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
302
msgstr "transakce není připravena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
303

304
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
305
msgid "transaction aborted"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
306
msgstr "transakce byla zrušena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
307

308
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
309
310
311
msgid "operation not compatible with the transaction type"
msgstr "operace není kompatibilní s typem transakce"

312
#, c-format
313
msgid "transaction commit attempt when database is not locked"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
314
msgstr "pokus o uskutečnění transakce v době, kdy není uzamčena databáze"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
315

316
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
317
318
319
msgid "could not find or read package"
msgstr "nelze nalézt nebo přečíst balíček"

320
321
#, c-format
msgid "operation cancelled due to ignorepkg"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
322
msgstr "operace byla zrušena kvůli ignorovanému balíčku"
323

324
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
325
326
327
msgid "invalid or corrupted package"
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček"

328
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
329
330
331
msgid "cannot open package file"
msgstr "nelze otevřít soubor balíčku"

332
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
333
334
335
msgid "cannot remove all files for package"
msgstr "nelze odstranit všechny soubory balíčku"

336
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
337
338
msgid "package filename is not valid"
msgstr "jméno souboru balíčku není platné"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
339

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
340
#, c-format
341
msgid "package architecture is not valid"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
342
msgstr "architektura balíčku není platná"
343

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
344
#, c-format
345
msgid "could not find repository for target"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
346
msgstr "nelze nalézt repositář cíle"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
347

348
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
349
msgid "invalid or corrupted delta"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
350
msgstr "neplatný nebo poškozený delta rozdíl"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
351

352
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
353
msgid "delta patch failed"
354
msgstr "aplikace delta rozdílu selhala"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
355

356
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
357
358
359
msgid "could not satisfy dependencies"
msgstr "nelze vyřešit závislosti"

360
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
361
362
363
msgid "conflicting dependencies"
msgstr "konfliktní závislosti"

364
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
365
366
367
msgid "conflicting files"
msgstr "konfliktní soubory"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
368
#, c-format
369
msgid "failed to retrieve some files"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
370
msgstr "selhalo získání některých souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
371

372
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
373
374
375
msgid "invalid regular expression"
msgstr "nesprávný regulární výraz"

376
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
377
378
msgid "libarchive error"
msgstr "chyba knihovny libarchive"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
379

380
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
381
382
msgid "download library error"
msgstr "chyba knihovny pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
383
384

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
385
386
msgid "error invoking external downloader"
msgstr "chyba volání externího programu pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
387
388

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
389
390
msgid "unexpected error"
msgstr "neočekávaná chyba"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
391
392
393

#, c-format
msgid "could not find %s in database -- skipping\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
394
msgstr "nelze nalézt %s v databázi -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
395

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
396
#, c-format
397
msgid "removing %s from target list\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
398
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů\n"
399

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
#, c-format
msgid "cannot remove file '%s': %s\n"
msgstr "nelze odstranit soubor '%s': %s\n"

#, c-format
msgid "could not remove database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze odstranit záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not remove entry '%s' from cache\n"
410
msgstr "nelze odstranit položku '%s' z cache\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
411
412

#, c-format
413
414
415
msgid "%s: ignoring package upgrade (%s => %s)\n"
msgstr "%s: ignoruje se aktualizace balíčku (%s => %s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
416
#, c-format
417
msgid "%s: ignoring package downgrade (%s => %s)\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
418
msgstr "%s: ignoruje se ponížení verze balíčku (%s => %s)\n"
419
420
421

#, c-format
msgid "%s: downgrading from version %s to version %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
422
msgstr "%s: ponížení z verze %s na verzi %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
423

424
425
#, c-format
msgid "%s: local (%s) is newer than %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
426
msgstr "%s: lokální verze (%s) je novější než v %s (%s)\n"
427

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
428
#, c-format
429
msgid "ignoring package replacement (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
430
msgstr "ignoruje se náhrada balíčku (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
431

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
432
#, c-format
433
msgid "cannot replace %s by %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
434
msgstr "nelze nahradit soubor %s souborem %s\n"
435

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
436
437
#, c-format
msgid "%s-%s is up to date -- skipping\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
438
msgstr "%s-%s je aktuální -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
439
440
441

#, c-format
msgid "%s-%s is up to date -- reinstalling\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
442
msgstr "%s-%s je aktuální -- přeinstalovat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
443

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
444
#, c-format
445
msgid "downgrading package %s (%s => %s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
446
msgstr "ponížení verze balíčku %s (%s => %s)\n"
447

448
449
450
451
#, c-format
msgid "skipping target: %s\n"
msgstr "přeskakuje se cíl: %s\n"

452
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
453
msgid "unresolvable package conflicts detected\n"
454
msgstr "zjištěn konflikt nerozlišitelných balíčků\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
455
456

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
457
msgid "removing '%s' from target list because it conflicts with '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
458
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů, protože je konfliktní s '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
459
460
461

#, c-format
msgid "failed to retrieve some files from %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
462
msgstr "selhalo získání některých souborů z %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
463

464
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
465
466
467
msgid "could not commit removal transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci pro odstranění\n"

468
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
469
470
471
472
473
474
475
msgid "could not commit transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci\n"

#, c-format
msgid "could not remove lock file %s\n"
msgstr "nelze odstranit zamykací soubor %s\n"

476
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
477
478
479
msgid "could not create temp directory\n"
msgstr "nelze vytvořit dočasný adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
480
481
482
483
#, c-format
msgid "could not copy tempfile to %s (%s)\n"
msgstr "nelze zkopírovat dočasný soubor do %s (%s)\n"

484
485
486
487
#, c-format
msgid "could not remove tmpdir %s\n"
msgstr "nelze odstranit dočasný adresář %s\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
#, c-format
msgid "could not change directory to %s (%s)\n"
msgstr "nelze změnit adresář na %s (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not fork a new process (%s)\n"
msgstr "nelze spustit nový proces (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not change the root directory (%s)\n"
msgstr "nelze změnit kořenový adresář (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not change directory to / (%s)\n"
msgstr "nelze změnit adresář na / (%s)\n"

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
504
#, c-format
505
msgid "call to popen failed (%s)\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
506
msgstr "volání popen selhalo (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
507
508
509
510
511

#, c-format
msgid "call to waitpid failed (%s)\n"
msgstr "volání waitpid selhalo (%s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
512
#, c-format
513
msgid "command failed to execute correctly\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
514
msgstr "příkaz se nepodařilo spustit správně\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
515
516
517

#, c-format
msgid "no %s cache exists, creating...\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
518
msgstr "neexistuje cache %s, vytváří se...\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
519

520
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
521
msgid "couldn't create package cache, using /tmp instead\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
522
msgstr "nelze vytvořit cache balíčků, používá se /tmp\n"
523

524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
#~ msgid "conflicting packages were found in target list\n"
#~ msgstr "v seznamu cílů byly nalezeny konfliktní balíčky\n"

#~ msgid "you cannot install two conflicting packages at the same time\n"
#~ msgstr "nelze instalovat dva konfliktní balíčky současně\n"

#~ msgid "replacing packages with -U is not supported yet\n"
#~ msgstr "nahrazování balíčků pomocí -U není nyní podporováno\n"

#~ msgid "you can replace packages manually using -Rd and -U\n"
#~ msgstr "balíčky lze nahradit ručně použitím -Rd a -U\n"

#~ msgid "url scheme not specified, assuming HTTP\n"
#~ msgstr "schéma URL nedefinováno, předpokládá se HTTP\n"

#~ msgid "cannot write to file '%s'\n"
#~ msgstr "nelze zapisovat do souboru '%s'\n"

#~ msgid "no such repository"
#~ msgstr "takový repositář není nastaven"

#~ msgid "repository '%s' not found\n"
#~ msgstr "repositář '%s' nebyl nalezen\n"

#~ msgid "could not create removal transaction\n"
#~ msgstr "nelze vytvořit transakci pro odstranění\n"

#~ msgid "could not create transaction\n"
#~ msgstr "nelze vytvořit transakci\n"

#~ msgid "could not initialize the removal transaction\n"
#~ msgstr "nelze inicializovat transakci pro odstranění\n"

#~ msgid "could not initialize transaction\n"
#~ msgstr "nelze inicializovat transakci\n"

#~ msgid "could not prepare removal transaction\n"
#~ msgstr "nelze připravit transakci pro odstranění\n"

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
#~ msgid "error downloading '%s': %s\n"
#~ msgstr "chyba při stahování '%s': %s\n"

#~ msgid "could not chdir to %s\n"
#~ msgstr "nelze změnit adresář na %s\n"

#~ msgid "running XferCommand: fork failed!\n"
#~ msgstr "spouští se XferCommand: větvení selhalo!\n"

#~ msgid "could not commit transaction"
#~ msgstr "nelze provést transakci"

#~ msgid "could not download all files"
#~ msgstr "nelze stáhnout všechny soubory"

#~ msgid "cannot load package data"
#~ msgstr "nelze načíst data z balíčku"

#~ msgid "package not installed or lesser version"
#~ msgstr "balíček není nainstalovaný nebo má nižší verzi"

#~ msgid "group not found"
#~ msgstr "skupina nebyla nalezena"

#~ msgid "user aborted the operation"
#~ msgstr "uživatel zrušil operaci"

#~ msgid "internal error"
#~ msgstr "interní chyba"

#~ msgid "not confirmed"
#~ msgstr "nepotvrzeno"

#~ msgid "%s-%s: ignoring package upgrade (to be replaced by %s-%s)\n"
#~ msgstr "%s-%s: ignoruje se aktualizace balíčku (měl být nahrazen %s-%s)\n"

#~ msgid "command: %s\n"
#~ msgstr "příkaz: %s\n"

#~ msgid "could not prepare transaction\n"
#~ msgstr "nelze připravit transakci\n"

#~ msgid "No /bin/sh in parent environment, aborting scriptlet\n"
#~ msgstr "V rodičovském prostředí chybí /bin/sh, ruší se provádění skriptů\n"