cs.po 15.6 KB
Newer Older
1
# translation of cs.po to Čeština
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
2
# Copyright (C) 2010 Pacman Development Team <pacman-dev@archlinux.org>
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
3
# This file is distributed under the same license as the pacman package manager package.
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
4
#
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
5
# Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>, 2007, 2008, 2009.
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
6
7
msgid ""
msgstr ""
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
8
"Project-Id-Version: Pacman package manager 3.3.1\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
9
"Report-Msgid-Bugs-To: pacman-dev@archlinux.org\n"
10
"POT-Creation-Date: 2009-10-04 16:48+0200\n"
Xavier Chantry's avatar
Xavier Chantry committed
11
"PO-Revision-Date: 2009-10-04 17:08+0200\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
12
"Last-Translator: Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
13
"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
14
15
16
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
17
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
18
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
19
20
21

#, c-format
msgid "replacing older version %s-%s by %s in target list\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
22
msgstr "v seznamu cílů nahrazena starší verze %s-%s za %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
23

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
24
#, c-format
25
msgid "skipping %s-%s because newer version %s is in target list\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
26
msgstr "vynechává se %s-%s, protože v seznamu cílů je novější veze %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
27

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
28
#, c-format
29
msgid "conflicting packages were found in target list\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
30
31
msgstr "v seznamu cílů byly nalezeny konfliktní balíčky\n"

32
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
33
msgid "you cannot install two conflicting packages at the same time\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
34
msgstr "nelze instalovat dva konfliktní balíčky současně\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
35

36
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
37
38
msgid "replacing packages with -U is not supported yet\n"
msgstr "nahrazování balíčků pomocí -U není nyní podporováno\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
39

40
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
41
msgid "you can replace packages manually using -Rd and -U\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
42
msgstr "balíčky lze nahradit ručně použitím -Rd a -U\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
43
44
45
46
47
48

#, c-format
msgid ""
"directory permissions differ on %s\n"
"filesystem: %o  package: %o\n"
msgstr ""
49
"přístupová práva adresáře %s se neshodují\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
50
51
52
53
"souborový systém: %o  balíček: %o\n"

#, c-format
msgid "extract: not overwriting dir with file %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
54
msgstr "rozbalení: adresář nebyl přepsán souborem %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
55

56
57
58
59
#, c-format
msgid "extract: symlink %s does not point to dir\n"
msgstr "rozbalení: symbolický odkaz %s neodkazuje na adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
60
61
#, c-format
msgid "could not extract %s (%s)\n"
62
msgstr "nelze rozbalit %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
63
64

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
65
66
msgid "could not rename %s to %s (%s)\n"
msgstr "nelze přejmenovat %s na %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
67
68
69

#, c-format
msgid "%s saved as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
70
msgstr "%s byl uložen jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
71
72

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
73
msgid "could not install %s as %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
74
msgstr "%s nelze nainstalovat jako %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
75
76
77

#, c-format
msgid "%s installed as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
78
msgstr "%s byl nainstalován jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
79
80
81

#, c-format
msgid "extracting %s as %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
82
msgstr "%s byl rozbalen jako %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
83

84
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
85
86
87
88
89
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nelze určit aktuální pracovní adresář\n"

#, c-format
msgid "problem occurred while upgrading %s\n"
90
msgstr "nastal problém při aktualizaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
91
92
93

#, c-format
msgid "problem occurred while installing %s\n"
94
msgstr "nastal problém při instalaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
95
96
97
98
99
100
101

#, c-format
msgid "could not update database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze aktualizovat záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not add entry '%s' in cache\n"
102
msgstr "nelze přidat položku '%s' do cache\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
103

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
104
#, c-format
105
msgid "removing invalid database: %s\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
106
msgstr "odstraňuje se chybná databáze: %s\n"
107

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
108
#, c-format
109
msgid "could not remove database %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
110
msgstr "nelze odstranit záznam v databázi %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
111

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
112
113
114
115
#, c-format
msgid "invalid name for database entry '%s'\n"
msgstr "chybný název záznamu v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
116
117
118
119
#, c-format
msgid "corrupted database entry '%s'\n"
msgstr "poškozený záznam v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
120
121
122
123
124
#, c-format
msgid "could not open file %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít soubor %s: %s\n"

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
125
126
127
128
129
130
131
msgid "%s database is inconsistent: name mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí jméno balíčku %s\n"

#, c-format
msgid "%s database is inconsistent: version mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí verze balíčku %s\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
132
#, c-format
133
msgid "could not create directory %s: %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
134
msgstr "nelze změnit adresář %s: %s\n"
135

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
#, c-format
msgid "could not parse package description file in %s\n"
msgstr "nelze zpracovat soubor s popisem balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package name in %s\n"
msgstr "chybí jméno balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package version in %s\n"
msgstr "chybí veze balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "error while reading package %s: %s\n"
msgstr "chyba při čtení balíčku %s: %s\n"

#, c-format
msgid "missing package metadata in %s\n"
msgstr "chybí metadata balíčku v %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
155

156
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
157
158
159
msgid "attempt to re-register the 'local' DB\n"
msgstr "pokus o opětovné zaregistrování databáze 'local'\n"

160
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
161
msgid "database path is undefined\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
162
msgstr "cesta k databázi není definována\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
163

164
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
msgid "dependency cycle detected:\n"
msgstr "zjištěna cyklická závislost:\n"

#, c-format
msgid "%s will be removed after its %s dependency\n"
msgstr "%s bude odstraněn po %s, na kterém závisí\n"

#, c-format
msgid "%s will be installed before its %s dependency\n"
msgstr "%s bude nainstalován před %s, na kterém závisí\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
176
#, c-format
177
msgid "ignoring package %s-%s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
178
msgstr "ignoruje se balíček %s-%s\n"
179

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
180
181
182
183
#, c-format
msgid "provider package was selected (%s provides %s)\n"
msgstr "byl vybrán nahrazující balíček (%s poskytuje %s)\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
184
185
#, c-format
msgid "cannot resolve \"%s\", a dependency of \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
186
msgstr "nelze vyřešit \"%s\", závislost \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
187

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
188
189
#, c-format
msgid "url '%s' is invalid\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
190
msgstr "URL '%s' je chybná\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
191
192
193

#, c-format
msgid "url scheme not specified, assuming HTTP\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
194
msgstr "schéma URL nedefinováno, předpokládá se HTTP\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

#, c-format
msgid "disk"
msgstr "disk"

#, c-format
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s: %s\n"

#, c-format
msgid "cannot resume download, starting over\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
206
msgstr "nelze navázat stahování, začíná se znovu\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
207
208
209
210
211
212
213
214
215

#, c-format
msgid "cannot write to file '%s'\n"
msgstr "nelze zapisovat do souboru '%s'\n"

#, c-format
msgid "error writing to file '%s': %s\n"
msgstr "chyba při zápisu do souboru '%s': %s\n"

Xavier Chantry's avatar
Xavier Chantry committed
216
#, c-format
217
msgid "failed retrieving file '%s' from %s\n"
Xavier Chantry's avatar
Xavier Chantry committed
218
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s\n"
219

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
220
#, c-format
221
msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
222
msgstr "%s se zdá být zkrácen:  %jd/%jd bytů\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
223
224
225
226
227

#, c-format
msgid "failed to download %s\n"
msgstr "selhalo stahování %s\n"

228
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
229
230
231
msgid "out of memory!"
msgstr "nedostatek paměti!"

232
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
233
234
235
msgid "unexpected system error"
msgstr "neočekávaná systémová chyba"

236
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
237
238
239
msgid "insufficient privileges"
msgstr "nedostatečná oprávnění"

240
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
241
msgid "could not find or read file"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
242
msgstr "nelze nalézt nebo číst soubor"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
243

244
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
245
msgid "could not find or read directory"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
246
msgstr "nelze nalézt nebo číst adresář"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
247

248
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
249
250
251
msgid "wrong or NULL argument passed"
msgstr "předán chybný nebo NULL argument"

252
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
253
254
255
msgid "library not initialized"
msgstr "knihovna nebyla inicializována"

256
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
257
258
259
msgid "library already initialized"
msgstr "knihovna inicializována"

260
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
261
262
263
msgid "unable to lock database"
msgstr "nelze zamknout databázi"

264
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
265
266
267
msgid "could not open database"
msgstr "nelze otevřít databázi"

268
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
269
270
271
msgid "could not create database"
msgstr "nelze vytvořit databázi"

272
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
273
274
275
msgid "database not initialized"
msgstr "databáze nebyla inicializována"

276
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
277
278
279
msgid "database already registered"
msgstr "databáze zaregistrována"

280
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
281
282
283
msgid "could not find database"
msgstr "nelze nalézt databázi"

284
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
285
286
287
msgid "could not update database"
msgstr "nelze aktualizovat databázi"

288
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
289
msgid "could not remove database entry"
290
msgstr "nelze odstranit záznam v databázi"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
291

292
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
293
msgid "invalid url for server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
294
msgstr "nesprávná URL pro server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
295

296
297
#, c-format
msgid "no servers configured for repository"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
298
msgstr "pro repositář nejsou nastaveny žádné servery"
299

300
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
301
302
303
msgid "transaction already initialized"
msgstr "transakce inicializována"

304
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
305
306
307
msgid "transaction not initialized"
msgstr "transakce neinicializována"

308
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
309
310
311
msgid "duplicate target"
msgstr "duplicitní cíl"

312
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
313
msgid "transaction not prepared"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
314
msgstr "transakce není připravena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
315

316
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
317
msgid "transaction aborted"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
318
msgstr "transakce byla zrušena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
319

320
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
321
322
323
msgid "operation not compatible with the transaction type"
msgstr "operace není kompatibilní s typem transakce"

324
#, c-format
325
msgid "transaction commit attempt when database is not locked"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
326
msgstr "pokus o uskutečnění transakce v době, kdy není uzamčena databáze"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
327

328
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
329
330
331
msgid "could not find or read package"
msgstr "nelze nalézt nebo přečíst balíček"

332
333
#, c-format
msgid "operation cancelled due to ignorepkg"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
334
msgstr "operace byla zrušena kvůli ignorovanému balíčku"
335

336
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
337
338
339
msgid "invalid or corrupted package"
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček"

340
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
341
342
343
msgid "cannot open package file"
msgstr "nelze otevřít soubor balíčku"

344
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
345
346
347
msgid "cannot remove all files for package"
msgstr "nelze odstranit všechny soubory balíčku"

348
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
349
350
msgid "package filename is not valid"
msgstr "jméno souboru balíčku není platné"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
351

352
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
353
msgid "no such repository"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
354
msgstr "takový repositář není nastaven"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
355

356
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
357
msgid "invalid or corrupted delta"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
358
msgstr "neplatný nebo poškozený delta rozdíl"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
359

360
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
361
msgid "delta patch failed"
362
msgstr "aplikace delta rozdílu selhala"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
363

364
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
365
366
367
msgid "could not satisfy dependencies"
msgstr "nelze vyřešit závislosti"

368
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
369
370
371
msgid "conflicting dependencies"
msgstr "konfliktní závislosti"

372
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
373
374
375
msgid "conflicting files"
msgstr "konfliktní soubory"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
376
#, c-format
377
msgid "failed to retrieve some files"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
378
msgstr "selhalo získání některých souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
379

380
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
381
382
383
msgid "invalid regular expression"
msgstr "nesprávný regulární výraz"

384
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
385
386
msgid "libarchive error"
msgstr "chyba knihovny libarchive"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
387

388
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
389
390
msgid "download library error"
msgstr "chyba knihovny pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
391
392

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
393
394
msgid "error invoking external downloader"
msgstr "chyba volání externího programu pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
395
396

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
397
398
msgid "unexpected error"
msgstr "neočekávaná chyba"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
399
400
401

#, c-format
msgid "could not find %s in database -- skipping\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
402
msgstr "nelze nalézt %s v databázi -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
403

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
404
#, c-format
405
msgid "removing %s from target list\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
406
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů\n"
407

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
#, c-format
msgid "cannot remove file '%s': %s\n"
msgstr "nelze odstranit soubor '%s': %s\n"

#, c-format
msgid "could not remove database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze odstranit záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not remove entry '%s' from cache\n"
418
msgstr "nelze odstranit položku '%s' z cache\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
419
420

#, c-format
421
422
423
msgid "%s: ignoring package upgrade (%s => %s)\n"
msgstr "%s: ignoruje se aktualizace balíčku (%s => %s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
424
#, c-format
425
msgid "%s: ignoring package downgrade (%s => %s)\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
426
msgstr "%s: ignoruje se ponížení verze balíčku (%s => %s)\n"
427
428
429

#, c-format
msgid "%s: downgrading from version %s to version %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
430
msgstr "%s: ponížení z verze %s na verzi %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
431

432
433
#, c-format
msgid "%s: local (%s) is newer than %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
434
msgstr "%s: lokální verze (%s) je novější než v %s (%s)\n"
435

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
436
#, c-format
437
msgid "ignoring package replacement (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
438
msgstr "ignoruje se náhrada balíčku (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
439

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
440
#, c-format
441
msgid "cannot replace %s by %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
442
msgstr "nelze nahradit soubor %s souborem %s\n"
443

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
444
445
#, c-format
msgid "repository '%s' not found\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
446
msgstr "repositář '%s' nebyl nalezen\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
447
448
449

#, c-format
msgid "%s-%s is up to date -- skipping\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
450
msgstr "%s-%s je aktuální -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
451
452
453

#, c-format
msgid "%s-%s is up to date -- reinstalling\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
454
msgstr "%s-%s je aktuální -- přeinstalovat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
455

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
456
#, c-format
457
msgid "downgrading package %s (%s => %s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
458
msgstr "ponížení verze balíčku %s (%s => %s)\n"
459

460
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
461
msgid "unresolvable package conflicts detected\n"
462
msgstr "zjištěn konflikt nerozlišitelných balíčků\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
463
464

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
465
msgid "removing '%s' from target list because it conflicts with '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
466
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů, protože je konfliktní s '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
467
468
469

#, c-format
msgid "failed to retrieve some files from %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
470
msgstr "selhalo získání některých souborů z %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
471

472
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
473
474
475
msgid "could not create removal transaction\n"
msgstr "nelze vytvořit transakci pro odstranění\n"

476
477
478
479
#, c-format
msgid "could not create transaction\n"
msgstr "nelze vytvořit transakci\n"

480
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
481
482
483
msgid "could not initialize the removal transaction\n"
msgstr "nelze inicializovat transakci pro odstranění\n"

484
485
486
487
#, c-format
msgid "could not initialize transaction\n"
msgstr "nelze inicializovat transakci\n"

488
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
489
490
491
msgid "could not prepare removal transaction\n"
msgstr "nelze připravit transakci pro odstranění\n"

492
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
493
494
495
msgid "could not commit removal transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci pro odstranění\n"

496
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
497
498
499
500
501
502
503
msgid "could not commit transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci\n"

#, c-format
msgid "could not remove lock file %s\n"
msgstr "nelze odstranit zamykací soubor %s\n"

504
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
505
506
507
msgid "could not create temp directory\n"
msgstr "nelze vytvořit dočasný adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
508
509
510
511
#, c-format
msgid "could not copy tempfile to %s (%s)\n"
msgstr "nelze zkopírovat dočasný soubor do %s (%s)\n"

512
513
514
515
516
517
518
519
#, c-format
msgid "could not remove tmpdir %s\n"
msgstr "nelze odstranit dočasný adresář %s\n"

#, c-format
msgid "could not open %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít %s: %s\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
#, c-format
msgid "could not change directory to %s (%s)\n"
msgstr "nelze změnit adresář na %s (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not fork a new process (%s)\n"
msgstr "nelze spustit nový proces (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not change the root directory (%s)\n"
msgstr "nelze změnit kořenový adresář (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not change directory to / (%s)\n"
msgstr "nelze změnit adresář na / (%s)\n"

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
536
#, c-format
537
msgid "call to popen failed (%s)\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
538
msgstr "volání popen selhalo (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
539
540
541
542
543

#, c-format
msgid "call to waitpid failed (%s)\n"
msgstr "volání waitpid selhalo (%s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
544
#, c-format
545
msgid "command failed to execute correctly\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
546
msgstr "příkaz se nepodařilo spustit správně\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
547
548
549

#, c-format
msgid "no %s cache exists, creating...\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
550
msgstr "neexistuje cache %s, vytváří se...\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
551

552
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
553
msgid "couldn't create package cache, using /tmp instead\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
554
msgstr "nelze vytvořit cache balíčků, používá se /tmp\n"
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

#~ msgid "error downloading '%s': %s\n"
#~ msgstr "chyba při stahování '%s': %s\n"

#~ msgid "could not chdir to %s\n"
#~ msgstr "nelze změnit adresář na %s\n"

#~ msgid "running XferCommand: fork failed!\n"
#~ msgstr "spouští se XferCommand: větvení selhalo!\n"

#~ msgid "could not commit transaction"
#~ msgstr "nelze provést transakci"

#~ msgid "could not download all files"
#~ msgstr "nelze stáhnout všechny soubory"

#~ msgid "cannot load package data"
#~ msgstr "nelze načíst data z balíčku"

#~ msgid "package not installed or lesser version"
#~ msgstr "balíček není nainstalovaný nebo má nižší verzi"

#~ msgid "group not found"
#~ msgstr "skupina nebyla nalezena"

#~ msgid "user aborted the operation"
#~ msgstr "uživatel zrušil operaci"

#~ msgid "internal error"
#~ msgstr "interní chyba"

#~ msgid "not confirmed"
#~ msgstr "nepotvrzeno"

#~ msgid "%s-%s: ignoring package upgrade (to be replaced by %s-%s)\n"
#~ msgstr "%s-%s: ignoruje se aktualizace balíčku (měl být nahrazen %s-%s)\n"

#~ msgid "command: %s\n"
#~ msgstr "příkaz: %s\n"

#~ msgid "could not prepare transaction\n"
#~ msgstr "nelze připravit transakci\n"

#~ msgid "No /bin/sh in parent environment, aborting scriptlet\n"
#~ msgstr "V rodičovském prostředí chybí /bin/sh, ruší se provádění skriptů\n"