cs.po 28.1 KB
Newer Older
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Pacman Development Team <pacman-dev@archlinux.org>
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
#
5
# Translators:
6
7
# Dan McGee <dpmcgee@gmail.com>, 2011
# David Kolibáč <david@kolibac.cz>, 2011
8
9
# David Macek <david.macek.0@gmail.com>, 2018
# IAmNotImportant, 2017
10
11
# Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>, 2014-2015
# Jaroslav Lichtblau <jlichtblau@seznam.cz>, 2014
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
12
# mmm <markotahal@gmail.com>, 2013
13
# mmm <markotahal@gmail.com>, 2011
14
# IAmNotImportant, 2017
15
# mmm <markotahal@gmail.com>, 2011,2013
16
# Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>, 2011,2013
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
17
18
msgid ""
msgstr ""
19
"Project-Id-Version: Arch Linux Pacman package manager\n"
20
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.archlinux.org/index.php?project=3\n"
21
"POT-Creation-Date: 2019-08-12 11:23+1000\n"
22
"PO-Revision-Date: 2018-05-15 06:59+0000\n"
23
"Last-Translator: David Macek <david.macek.0@gmail.com>\n"
24
25
26
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/toofishes/archlinux-pacman/"
"language/cs/)\n"
"Language: cs\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
27
28
29
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
30
31
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n "
"<= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
32

33
#: lib/libalpm/add.c:86
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
34
#, c-format
35
36
msgid "%s-%s is up to date -- skipping\n"
msgstr "%s-%s je aktuální -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
37

38
#: lib/libalpm/add.c:90
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
39
#, c-format
40
41
42
msgid "%s-%s is up to date -- reinstalling\n"
msgstr "%s-%s je aktuální -- přeinstalovat\n"

43
#: lib/libalpm/add.c:95
44
45
46
47
#, c-format
msgid "downgrading package %s (%s => %s)\n"
msgstr "snížení verze balíčku %s (%s => %s)\n"

48
49
50
51
52
#: lib/libalpm/add.c:124
#, c-format
msgid "cannot allocate disk archive object"
msgstr "nedostatek paměti pro alokaci objektu"

53
#: lib/libalpm/add.c:138 lib/libalpm/util.c:382
54
55
56
57
#, c-format
msgid "warning given when extracting %s (%s)\n"
msgstr "varování při rozbalování %s (%s)\n"

58
#: lib/libalpm/add.c:141 lib/libalpm/util.c:385
59
60
61
#, c-format
msgid "could not extract %s (%s)\n"
msgstr "nelze rozbalit %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
62

63
#: lib/libalpm/add.c:154 lib/libalpm/dload.c:570 lib/libalpm/remove.c:541
64
65
66
67
#, c-format
msgid "could not rename %s to %s (%s)\n"
msgstr "nelze přejmenovat %s na %s (%s)\n"

68
#: lib/libalpm/add.c:205
69
70
#, c-format
msgid "file not found in file list for package %s. skipping extraction of %s\n"
71
72
msgstr ""
"soubor nenalezen v seznamu souborů balíčku %s. přeskakuje se rozbalení %s\n"
73

74
#: lib/libalpm/add.c:214
75
76
#, c-format
msgid "unable to extract %s%s: path too long"
77
msgstr "nelze rozbalit %s%s: příliš dlouhá cesta"
78

79
#: lib/libalpm/add.c:256
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
80
81
82
83
#, c-format
msgid ""
"directory permissions differ on %s\n"
"filesystem: %o  package: %o\n"
84
85
86
msgstr ""
"přístupová práva adresáře %s se neshodují\n"
"souborový systém: %o   balíček: %o\n"
87

88
#: lib/libalpm/add.c:271
89
#, c-format
90
91
92
msgid ""
"directory ownership differs on %s\n"
"filesystem: %u:%u  package: %u:%u\n"
93
94
95
msgstr ""
"rozdílný vlastník adresáře %s\n"
"souborový systém: %u:%u balíček: %u:%u\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
96

97
#: lib/libalpm/add.c:287
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
98
99
#, c-format
msgid "extract: not overwriting dir with file %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
100
msgstr "rozbalení: adresář nebyl přepsán souborem %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
101

102
#: lib/libalpm/add.c:315
103
104
#, c-format
msgid "unable to extract %s.pacnew: path too long"
105
msgstr "nelze rozbalit %s.pacnew: příliš dlouhá cesta"
106

107
#: lib/libalpm/add.c:508 lib/libalpm/util.c:334 lib/libalpm/util.c:592
108
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
109
110
111
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nelze určit aktuální pracovní adresář\n"

112
113
#: lib/libalpm/add.c:513 lib/libalpm/util.c:339 lib/libalpm/util.c:597
#: lib/libalpm/util.c:650
114
115
116
117
#, c-format
msgid "could not change directory to %s (%s)\n"
msgstr "nelze změnit adresář na %s (%s)\n"

118
#: lib/libalpm/add.c:570 lib/libalpm/util.c:403 lib/libalpm/util.c:766
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
119
#, c-format
120
msgid "could not restore working directory (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
121
msgstr "nelze obnovit pracovní adresář (%s)\n"
122

123
#: lib/libalpm/add.c:578
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
124
125
#, c-format
msgid "problem occurred while upgrading %s\n"
126
msgstr "nastal problém při aktualizaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
127

128
#: lib/libalpm/add.c:584
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
129
130
#, c-format
msgid "problem occurred while installing %s\n"
131
msgstr "nastal problém při instalaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
132

133
#: lib/libalpm/add.c:599
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
134
135
136
137
#, c-format
msgid "could not update database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze aktualizovat záznam databáze %s-%s\n"

138
#: lib/libalpm/add.c:610
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
139
140
#, c-format
msgid "could not add entry '%s' in cache\n"
141
msgstr "nelze přidat položku '%s' do mezipaměti\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
142

143
#: lib/libalpm/be_local.c:255
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
144
#, c-format
145
msgid "error while reading file %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
146
msgstr "chyba při čtení souboru %s: %s\n"
147

148
#: lib/libalpm/be_local.c:350
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
149
#, c-format
150
msgid "removing invalid database: %s\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
151
msgstr "odstraňuje se chybná databáze: %s\n"
152

153
#: lib/libalpm/be_local.c:401 lib/libalpm/be_local.c:887
154
155
156
157
#, c-format
msgid "could not create directory %s: %s\n"
msgstr "nelze změnit adresář %s: %s\n"

158
#: lib/libalpm/be_local.c:576 lib/libalpm/be_sync.c:387
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
159
160
161
162
#, c-format
msgid "invalid name for database entry '%s'\n"
msgstr "chybný název záznamu v databázi '%s'\n"

163
#: lib/libalpm/be_local.c:584
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
164
#, c-format
165
msgid "duplicated database entry '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
166
msgstr "duplicitní záznam v databázi '%s'\n"
167

168
#: lib/libalpm/be_local.c:596
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
169
170
171
172
#, c-format
msgid "corrupted database entry '%s'\n"
msgstr "poškozený záznam v databázi '%s'\n"

173
174
175
176
#: lib/libalpm/be_local.c:699 lib/libalpm/be_local.c:791
#: lib/libalpm/be_local.c:936 lib/libalpm/be_local.c:1033
#: lib/libalpm/diskspace.c:131 lib/libalpm/dload.c:419 lib/libalpm/util.c:253
#: lib/libalpm/util.c:269
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
177
178
179
180
#, c-format
msgid "could not open file %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít soubor %s: %s\n"

181
#: lib/libalpm/be_local.c:715 lib/libalpm/be_sync.c:653
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
182
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
183
184
185
msgid "%s database is inconsistent: name mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí jméno balíčku %s\n"

186
#: lib/libalpm/be_local.c:721 lib/libalpm/be_sync.c:659
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
187
188
189
190
#, c-format
msgid "%s database is inconsistent: version mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí verze balíčku %s\n"

191
#: lib/libalpm/be_local.c:762
192
193
#, c-format
msgid "unknown validation type for package %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
194
msgstr "neznámý způsob ověření pro balíček %s: %s\n"
195

196
197
#: lib/libalpm/be_package.c:479 lib/libalpm/be_package.c:637
#: lib/libalpm/be_package.c:650
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
198
#, c-format
199
200
201
msgid "error while reading package %s: %s\n"
msgstr "chyba při čtení balíčku %s: %s\n"

202
#: lib/libalpm/be_package.c:493 lib/libalpm/be_package.c:517
203
#, c-format
204
msgid "error while reading mtree of package %s: %s\n"
205
msgstr "chyba při čtení souboru mtree balíčku %s: %s\n"
206

207
#: lib/libalpm/be_package.c:603
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
208
209
210
211
#, c-format
msgid "could not parse package description file in %s\n"
msgstr "nelze zpracovat soubor s popisem balíčku v %s\n"

212
#: lib/libalpm/be_package.c:608
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
213
214
215
216
#, c-format
msgid "missing package name in %s\n"
msgstr "chybí jméno balíčku v %s\n"

217
#: lib/libalpm/be_package.c:612
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
218
219
220
221
#, c-format
msgid "missing package version in %s\n"
msgstr "chybí veze balíčku v %s\n"

222
#: lib/libalpm/be_package.c:616
223
#, c-format
224
msgid "invalid package version in %s\n"
225
msgstr "neplatná verze balíčku v %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
226

227
#: lib/libalpm/be_package.c:657
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
228
229
230
#, c-format
msgid "missing package metadata in %s\n"
msgstr "chybí metadata balíčku v %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
231

232
#: lib/libalpm/be_package.c:748
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
233
#, c-format
234
msgid "failed to read signature file: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
235
msgstr "nelze načíst soubor s podpisy: %s\n"
236

237
#: lib/libalpm/be_package.c:769 lib/libalpm/sync.c:1113
238
239
#, c-format
msgid "required key missing from keyring\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
240
msgstr "požadovaný klíč není v klíčence\n"
241

242
#: lib/libalpm/be_sync.c:62
243
#, c-format
244
245
msgid "removing invalid file: %s\n"
msgstr "odstraněn neplatný soubor: %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
246

247
#: lib/libalpm/be_sync.c:517
248
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
249
msgid "could not parse package description file '%s' from db '%s'\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
250
msgstr "nelze načíst soubor s popisem balíčku '%s' z databáze '%s'\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
251

252
#: lib/libalpm/be_sync.c:524
253
#, c-format
254
msgid "could not read db '%s' (%s)\n"
255
msgstr "nelze přečíst databázi '%s' (%s)\n"
256
257

#: lib/libalpm/be_sync.c:558 lib/libalpm/be_sync.c:563
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
258
#, c-format
259
msgid "%s database is inconsistent: filename of package %s is illegal\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
260
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: jméno balíčku %s je nepřípustné\n"
261

262
#: lib/libalpm/be_sync.c:568
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
263
#, c-format
264
msgid "%s database is inconsistent: filename of package %s is too long\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
265
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: jméno balíčku %s je příliš dlouhé\n"
266

267
#: lib/libalpm/be_sync.c:634
268
#, c-format
269
msgid "unknown database file: %s\n"
270
msgstr "neznámý soubor databáze: %s\n"
271

272
#: lib/libalpm/db.c:370
273
#, c-format
274
275
msgid "database path is undefined\n"
msgstr "cesta k databázi není definována\n"
276

277
#: lib/libalpm/deps.c:184
278
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
279
280
281
msgid "dependency cycle detected:\n"
msgstr "zjištěna cyklická závislost:\n"

282
#: lib/libalpm/deps.c:187
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
283
284
285
286
#, c-format
msgid "%s will be removed after its %s dependency\n"
msgstr "%s bude odstraněn po %s, na kterém závisí\n"

287
#: lib/libalpm/deps.c:191
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
288
289
290
291
#, c-format
msgid "%s will be installed before its %s dependency\n"
msgstr "%s bude nainstalován před %s, na kterém závisí\n"

292
#: lib/libalpm/deps.c:682 lib/libalpm/deps.c:712
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
293
#, c-format
294
msgid "ignoring package %s-%s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
295
msgstr "ignoruje se balíček %s-%s\n"
296

297
#: lib/libalpm/deps.c:867
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
298
299
#, c-format
msgid "cannot resolve \"%s\", a dependency of \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
300
msgstr "nelze vyřešit \"%s\", závislost \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
301

302
#: lib/libalpm/diskspace.c:78
303
304
305
306
#, c-format
msgid "could not get filesystem information for %s: %s\n"
msgstr "nepodařilo se získat informace o souborovém systému %s: %s\n"

307
#: lib/libalpm/diskspace.c:108
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
308
#, c-format
309
msgid "could not open file: %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
310
msgstr "nelze otevřít soubor: %s: %s\n"
311

312
#: lib/libalpm/diskspace.c:146 lib/libalpm/diskspace.c:159
313
314
315
316
#, c-format
msgid "could not get filesystem information\n"
msgstr "nepodařilo se získat informace o souborovém systému\n"

317
318
#: lib/libalpm/diskspace.c:242
#, c-format
319
msgid "could not get file information for %s\n"
320
msgstr "nelze získat informace o souboru pro %s\n"
321

322
#: lib/libalpm/diskspace.c:256 lib/libalpm/diskspace.c:315
323
#, c-format
324
325
msgid "could not determine mount point for file %s\n"
msgstr "nepodařilo se určit připojovací bod pro soubor %s\n"
326

327
328
#: lib/libalpm/diskspace.c:354
#, c-format
329
msgid "Partition %s too full: %jd blocks needed, %ju blocks free\n"
330
msgstr "Oddíl %s je plný: je potřeba %jd bloků, ale k dispozici je jen %ju\n"
331

332
#: lib/libalpm/diskspace.c:379 lib/libalpm/diskspace.c:433
333
#, c-format
334
335
336
msgid "could not determine filesystem mount points\n"
msgstr "nepodařilo se určit přípojné body souborového systému\n"

337
#: lib/libalpm/diskspace.c:385
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
338
#, c-format
339
msgid "could not determine cachedir mount point %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
340
msgstr "nepodařilo se určit kořen přípojného bodu %s pro cachedir\n"
341

342
#: lib/libalpm/diskspace.c:438
343
344
345
#, c-format
msgid "could not determine root mount point %s\n"
msgstr "nepodařilo se určit kořen přípojného bodu %s\n"
346

347
#: lib/libalpm/diskspace.c:486
348
349
350
351
#, c-format
msgid "Partition %s is mounted read only\n"
msgstr "Diskový oddíl %s je připojen jen pro čtení\n"

352
#: lib/libalpm/dload.c:159
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
353
354
355
356
#, c-format
msgid "disk"
msgstr "disk"

357
#: lib/libalpm/dload.c:345
358
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
359
msgid "failed to create temporary file for download\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
360
msgstr "nepodařilo se vytvořit dočasný soubor pro stahování\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
361

362
#: lib/libalpm/dload.c:390
363
364
365
366
#, c-format
msgid "url '%s' is invalid\n"
msgstr "URL '%s' je chybná\n"

367
#: lib/libalpm/dload.c:460 lib/libalpm/dload.c:481 lib/libalpm/dload.c:492
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
368
369
370
371
#, c-format
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s: %s\n"

372
#: lib/libalpm/dload.c:473
373
#, c-format
374
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : expected download size exceeded\n"
375
376
377
msgstr ""
"selhalo získání souboru '%s' z %s : překročení očekávané velikosti "
"stahování\n"
378

379
#: lib/libalpm/dload.c:528
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
380
#, c-format
381
msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
382
msgstr "%s se zdá být zkrácen:  %jd/%jd bytů\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
383

384
#: lib/libalpm/dload.c:673 lib/libalpm/dload.c:702
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
385
386
387
388
#, c-format
msgid "failed to download %s\n"
msgstr "selhalo stahování %s\n"

389
#: lib/libalpm/error.c:40
390
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
391
392
393
msgid "out of memory!"
msgstr "nedostatek paměti!"

394
#: lib/libalpm/error.c:42
395
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
396
397
398
msgid "unexpected system error"
msgstr "neočekávaná systémová chyba"

399
#: lib/libalpm/error.c:44
400
#, c-format
401
msgid "permission denied"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
402
msgstr "přístup zamítnut"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
403

404
#: lib/libalpm/error.c:46
405
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
406
msgid "could not find or read file"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
407
msgstr "nelze nalézt nebo číst soubor"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
408

409
#: lib/libalpm/error.c:48
410
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
411
msgid "could not find or read directory"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
412
msgstr "nelze nalézt nebo číst adresář"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
413

414
#: lib/libalpm/error.c:50
415
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
416
417
418
msgid "wrong or NULL argument passed"
msgstr "předán chybný nebo NULL argument"

419
#: lib/libalpm/error.c:52
420
421
422
423
#, c-format
msgid "not enough free disk space"
msgstr "není dostatek volného místa na disku"

424
#: lib/libalpm/error.c:55
425
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
426
427
428
msgid "library not initialized"
msgstr "knihovna nebyla inicializována"

429
#: lib/libalpm/error.c:57
430
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
431
432
433
msgid "library already initialized"
msgstr "knihovna inicializována"

434
#: lib/libalpm/error.c:59
435
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
436
437
438
msgid "unable to lock database"
msgstr "nelze zamknout databázi"

439
#: lib/libalpm/error.c:62
440
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
441
442
443
msgid "could not open database"
msgstr "nelze otevřít databázi"

444
#: lib/libalpm/error.c:64
445
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
446
447
448
msgid "could not create database"
msgstr "nelze vytvořit databázi"

449
#: lib/libalpm/error.c:66
450
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
451
452
453
msgid "database not initialized"
msgstr "databáze nebyla inicializována"

454
#: lib/libalpm/error.c:68
455
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
456
457
458
msgid "database already registered"
msgstr "databáze zaregistrována"

459
#: lib/libalpm/error.c:70
460
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
461
462
463
msgid "could not find database"
msgstr "nelze nalézt databázi"

464
#: lib/libalpm/error.c:72
465
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
466
msgid "invalid or corrupted database"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
467
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
468

469
#: lib/libalpm/error.c:74
470
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
471
msgid "invalid or corrupted database (PGP signature)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
472
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze (PGP podpisy)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
473

474
#: lib/libalpm/error.c:76
475
476
477
478
#, c-format
msgid "database is incorrect version"
msgstr "databáze má nesprávnou verzi"

479
#: lib/libalpm/error.c:78
480
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
481
482
483
msgid "could not update database"
msgstr "nelze aktualizovat databázi"

484
#: lib/libalpm/error.c:80
485
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
486
msgid "could not remove database entry"
487
msgstr "nelze odstranit záznam v databázi"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
488

489
#: lib/libalpm/error.c:83
490
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
491
msgid "invalid url for server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
492
msgstr "nesprávná URL pro server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
493

494
#: lib/libalpm/error.c:85
495
496
#, c-format
msgid "no servers configured for repository"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
497
msgstr "pro repositář nejsou nastaveny žádné servery"
498

499
#: lib/libalpm/error.c:88
500
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
501
502
503
msgid "transaction already initialized"
msgstr "transakce inicializována"

504
#: lib/libalpm/error.c:90 lib/libalpm/error.c:94
505
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
506
507
508
msgid "transaction not initialized"
msgstr "transakce neinicializována"

509
#: lib/libalpm/error.c:92
510
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
511
512
513
msgid "duplicate target"
msgstr "duplicitní cíl"

514
#: lib/libalpm/error.c:96
515
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
516
msgid "transaction not prepared"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
517
msgstr "transakce není připravena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
518

519
#: lib/libalpm/error.c:98
520
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
521
msgid "transaction aborted"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
522
msgstr "transakce byla zrušena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
523

524
#: lib/libalpm/error.c:100
525
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
526
527
528
msgid "operation not compatible with the transaction type"
msgstr "operace není kompatibilní s typem transakce"

529
#: lib/libalpm/error.c:102
530
#, c-format
531
msgid "transaction commit attempt when database is not locked"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
532
msgstr "pokus o uskutečnění transakce v době, kdy není uzamčena databáze"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
533

534
535
536
#: lib/libalpm/error.c:104
#, c-format
msgid "failed to run transaction hooks"
537
msgstr "selhalo spuštění hooků transakce"
538
539

#: lib/libalpm/error.c:107
540
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
541
542
543
msgid "could not find or read package"
msgstr "nelze nalézt nebo přečíst balíček"

544
#: lib/libalpm/error.c:109
545
546
#, c-format
msgid "operation cancelled due to ignorepkg"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
547
msgstr "operace byla zrušena kvůli ignorovanému balíčku"
548

549
#: lib/libalpm/error.c:111
550
#, c-format
551
msgid "invalid or corrupted package"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
552
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček"
553

554
#: lib/libalpm/error.c:113
555
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
556
msgid "invalid or corrupted package (checksum)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
557
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze (kontrolní součty)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
558

559
#: lib/libalpm/error.c:115
560
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
561
msgid "invalid or corrupted package (PGP signature)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
562
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček (PGP podpis)"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
563

564
#: lib/libalpm/error.c:117
565
#, c-format
566
msgid "package missing required signature"
567
msgstr "balíčku chybí vyžadovaný podpis"
568

569
#: lib/libalpm/error.c:119
570
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
571
572
573
msgid "cannot open package file"
msgstr "nelze otevřít soubor balíčku"

574
#: lib/libalpm/error.c:121
575
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
576
577
578
msgid "cannot remove all files for package"
msgstr "nelze odstranit všechny soubory balíčku"

579
#: lib/libalpm/error.c:123
580
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
581
582
msgid "package filename is not valid"
msgstr "jméno souboru balíčku není platné"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
583

584
#: lib/libalpm/error.c:125
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
585
#, c-format
586
msgid "package architecture is not valid"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
587
msgstr "architektura balíčku není platná"
588

589
#: lib/libalpm/error.c:127
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
590
#, c-format
591
msgid "could not find repository for target"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
592
msgstr "nelze nalézt repositář cíle"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
593

594
#: lib/libalpm/error.c:130
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
595
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
596
msgid "missing PGP signature"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
597
msgstr "chybějící podpis PGP"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
598

599
#: lib/libalpm/error.c:132
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
600
601
#, c-format
msgid "invalid PGP signature"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
602
msgstr "neplatný podpis PGP"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
603

604
#: lib/libalpm/error.c:135
605
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
606
msgid "invalid or corrupted delta"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
607
msgstr "neplatný nebo poškozený delta rozdíl"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
608

609
#: lib/libalpm/error.c:137
610
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
611
msgid "delta patch failed"
612
msgstr "aplikace delta rozdílu selhala"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
613

614
#: lib/libalpm/error.c:140 lib/libalpm/hook.c:614
615
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
616
617
618
msgid "could not satisfy dependencies"
msgstr "nelze vyřešit závislosti"

619
#: lib/libalpm/error.c:142
620
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
621
622
623
msgid "conflicting dependencies"
msgstr "konfliktní závislosti"

624
#: lib/libalpm/error.c:144
625
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
626
627
628
msgid "conflicting files"
msgstr "konfliktní soubory"

629
#: lib/libalpm/error.c:147
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
630
#, c-format
631
msgid "failed to retrieve some files"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
632
msgstr "selhalo získání některých souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
633

634
#: lib/libalpm/error.c:149
635
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
636
637
638
msgid "invalid regular expression"
msgstr "nesprávný regulární výraz"

639
#: lib/libalpm/error.c:155
640
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
641
642
msgid "libarchive error"
msgstr "chyba knihovny libarchive"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
643

644
#: lib/libalpm/error.c:157
645
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
646
647
msgid "download library error"
msgstr "chyba knihovny pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
648

649
#: lib/libalpm/error.c:159
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
650
651
#, c-format
msgid "gpgme error"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
652
msgstr "chyba v gpgme"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
653

654
#: lib/libalpm/error.c:161
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
655
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
656
657
msgid "error invoking external downloader"
msgstr "chyba volání externího programu pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
658

659
#: lib/libalpm/error.c:164
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
660
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
661
662
msgid "unexpected error"
msgstr "neočekávaná chyba"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
663

664
#: lib/libalpm/handle.c:157
665
666
#, c-format
msgid "lock file missing %s\n"
667
msgstr "chybí soubor zámku %s\n"
668

669
#: lib/libalpm/handle.c:163
670
671
672
673
#, c-format
msgid "could not remove lock file %s\n"
msgstr "nelze odstranit zamykací soubor %s\n"

674
#: lib/libalpm/hook.c:107
675
#, c-format
676
msgid "Missing trigger targets in hook: %s\n"
677
msgstr "Chybí cíle pro triggery v hooku: %s\n"
678
679

#: lib/libalpm/hook.c:113
680
#, c-format
681
msgid "Missing trigger type in hook: %s\n"
682
msgstr "Chybí typ triggeru v hooku: %s\n"
683
684

#: lib/libalpm/hook.c:119
685
#, c-format
686
msgid "Missing trigger operation in hook: %s\n"
687
msgstr "Chybí operace triggeru v hooku: %s\n"
688
689

#: lib/libalpm/hook.c:146
690
#, c-format
691
msgid "Missing Exec option in hook: %s\n"
692
msgstr "Chybí volba Exec v hooku: %s\n"
693
694

#: lib/libalpm/hook.c:152
695
#, c-format
696
msgid "Missing When option in hook: %s\n"
697
msgstr "Chybí volba When v hooku: %s\n"
698
699

#: lib/libalpm/hook.c:155
700
#, c-format
701
msgid "AbortOnFail set for PostTransaction hook: %s\n"
702
msgstr "V hooku typu PostTransaction bylo nastaveno AbortOnFail: %s\n"
703
704

#: lib/libalpm/hook.c:273
705
#, c-format
706
msgid "error while reading hook %s: %s\n"
707
msgstr "chyba při čtení hooku %s: %s\n"
708
709
710
711

#: lib/libalpm/hook.c:275 lib/libalpm/hook.c:315 lib/libalpm/hook.c:357
#, c-format
msgid "hook %s line %d: invalid option %s\n"
712
msgstr "v hooku %s na řádku %d: neplatná volba %s\n"
713
714
715
716

#: lib/libalpm/hook.c:285
#, c-format
msgid "hook %s line %d: invalid section %s\n"
717
msgstr "v hooku %s na řádku %d: neplatná sekce %s\n"
718
719
720

#: lib/libalpm/hook.c:297 lib/libalpm/hook.c:308 lib/libalpm/hook.c:327
#: lib/libalpm/hook.c:350
721
#, c-format
722
msgid "hook %s line %d: invalid value %s\n"
723
msgstr "v hooku %s na řádku %d: neplatná hodnota %s\n"
724
725
726
727
728

#: lib/libalpm/hook.c:301 lib/libalpm/hook.c:320 lib/libalpm/hook.c:331
#: lib/libalpm/hook.c:345
#, c-format
msgid "hook %s line %d: overwriting previous definition of %s\n"
729
msgstr "v hooku %s na řádku %d: přepsání předchozí definice volby %s\n"
730
731
732
733

#: lib/libalpm/hook.c:352
#, c-format
msgid "hook %s line %d: unable to set option (%s)\n"
734
msgstr "v hooku %s na řádku %d: nelze nastavit volbu (%s)\n"
735
736

#: lib/libalpm/hook.c:613
737
#, c-format
738
msgid "unable to run hook %s: %s\n"
739
msgstr "nelze spustit hook %s: %s\n"
740
741
742
743
744
745
746

#: lib/libalpm/hook.c:648 lib/libalpm/hook.c:660 lib/libalpm/remove.c:385
#, c-format
msgid "could not open directory: %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít adresář %s: %s\n"

#: lib/libalpm/hook.c:676
747
#, c-format
748
msgid "could not open file: %s%s: %s\n"
749
msgstr "nelze otevřít soubor: %s%s: %s\n"
750
751
752
753
754
755
756

#: lib/libalpm/hook.c:696 lib/libalpm/util.c:259
#, c-format
msgid "could not stat file %s: %s\n"
msgstr "nelze najít soubor %s: %s\n"

#: lib/libalpm/hook.c:722
757
#, c-format
758
msgid "could not read directory: %s: %s\n"
759
msgstr "nelze přečíst adresář: %s: %s\n"
760
761

#: lib/libalpm/package.c:586
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
762
#, c-format
763
msgid "could not fully load metadata for package %s-%s\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
764
msgstr "nelze zcela načíst metadata pro balíček %s-%s\n"
765

766
#: lib/libalpm/remove.c:118
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
767
768
#, c-format
msgid "could not find %s in database -- skipping\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
769
msgstr "nelze nalézt %s v databázi -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
770

771
#: lib/libalpm/remove.c:153
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
772
#, c-format
773
msgid "removing %s from target list\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
774
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů\n"
775

776
#: lib/libalpm/remove.c:345
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
777
778
779
780
#, c-format
msgid "cannot remove file '%s': %s\n"
msgstr "nelze odstranit soubor '%s': %s\n"

781
782
783
#: lib/libalpm/remove.c:410 lib/libalpm/remove.c:419
#, c-format
msgid "could not backup %s due to PATH_MAX overflow\n"
784
msgstr "nelze zazálohovat %s kvůli přetečení PATH_MAX\n"
785
786

#: lib/libalpm/remove.c:561
787
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
788
msgid "cannot remove %s (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
789
msgstr "nelze odstranit %s (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
790

791
#: lib/libalpm/remove.c:734
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
792
793
794
795
#, c-format
msgid "could not remove database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze odstranit záznam databáze %s-%s\n"