cs.po 15.1 KB
Newer Older
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Pacman Development Team <pacman-dev@archlinux.org>
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# 
5
# Translators:
6
# Dan McGee <dpmcgee@gmail.com>, 2011.
7
# David Kolibáč <david@kolibac.cz>, 2011.
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
8
#   <markotahal@gmail.com>, 2011.
9
# Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>, 2011.
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
10
11
msgid ""
msgstr ""
12
"Project-Id-Version: Arch Linux Pacman package manager\n"
13
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.archlinux.org/index.php?project=3\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
14
"POT-Creation-Date: 2012-03-28 18:00-0500\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
15
"PO-Revision-Date: 2011-10-15 08:43+0000\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
16
"Last-Translator: Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>\n"
17
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/archlinux-pacman/language/cs/)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
18
19
20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21
22
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
23
24

#, c-format
25
26
msgid "%s-%s is up to date -- skipping\n"
msgstr "%s-%s je aktuální -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
27

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
28
#, c-format
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
msgid "%s-%s is up to date -- reinstalling\n"
msgstr "%s-%s je aktuální -- přeinstalovat\n"

#, c-format
msgid "downgrading package %s (%s => %s)\n"
msgstr "snížení verze balíčku %s (%s => %s)\n"

#, c-format
msgid "warning given when extracting %s (%s)\n"
msgstr "varování při rozbalování %s (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not extract %s (%s)\n"
msgstr "nelze rozbalit %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
43
44
45
46
47

#, c-format
msgid ""
"directory permissions differ on %s\n"
"filesystem: %o  package: %o\n"
48
msgstr "přístupová práva adresáře %s se neshodují\nsouborový systém: %o   balíček: %o\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
49
50
51

#, c-format
msgid "extract: not overwriting dir with file %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
52
msgstr "rozbalení: adresář nebyl přepsán souborem %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
53

54
55
56
57
#, c-format
msgid "extract: symlink %s does not point to dir\n"
msgstr "rozbalení: symbolický odkaz %s neodkazuje na adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
58
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
59
60
msgid "could not rename %s to %s (%s)\n"
msgstr "nelze přejmenovat %s na %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
61
62
63

#, c-format
msgid "%s saved as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
64
msgstr "%s byl uložen jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
65
66

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
67
msgid "could not install %s as %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
68
msgstr "%s nelze nainstalovat jako %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
69
70
71

#, c-format
msgid "%s installed as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
72
msgstr "%s byl nainstalován jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
73
74
75

#, c-format
msgid "extracting %s as %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
76
msgstr "%s byl rozbalen jako %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
77

78
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
79
80
81
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nelze určit aktuální pracovní adresář\n"

82
83
84
85
#, c-format
msgid "could not change directory to %s (%s)\n"
msgstr "nelze změnit adresář na %s (%s)\n"

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
86
#, c-format
87
msgid "could not restore working directory (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
88
msgstr "nelze obnovit pracovní adresář (%s)\n"
89

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
90
91
#, c-format
msgid "problem occurred while upgrading %s\n"
92
msgstr "nastal problém při aktualizaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
93
94
95

#, c-format
msgid "problem occurred while installing %s\n"
96
msgstr "nastal problém při instalaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
97
98
99
100
101
102
103

#, c-format
msgid "could not update database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze aktualizovat záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not add entry '%s' in cache\n"
104
msgstr "nelze přidat položku '%s' do mezipaměti\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
105

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
106
#, c-format
107
msgid "removing invalid database: %s\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
108
msgstr "odstraňuje se chybná databáze: %s\n"
109

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
110
111
112
113
#, c-format
msgid "invalid name for database entry '%s'\n"
msgstr "chybný název záznamu v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
114
#, c-format
115
msgid "duplicated database entry '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
116
msgstr "duplicitní záznam v databázi '%s'\n"
117

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
118
119
120
121
#, c-format
msgid "corrupted database entry '%s'\n"
msgstr "poškozený záznam v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
122
123
124
125
126
#, c-format
msgid "could not open file %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít soubor %s: %s\n"

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
127
128
129
130
131
132
133
msgid "%s database is inconsistent: name mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí jméno balíčku %s\n"

#, c-format
msgid "%s database is inconsistent: version mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí verze balíčku %s\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
134
#, c-format
135
msgid "could not create directory %s: %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
136
msgstr "nelze změnit adresář %s: %s\n"
137

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
#, c-format
msgid "could not parse package description file in %s\n"
msgstr "nelze zpracovat soubor s popisem balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package name in %s\n"
msgstr "chybí jméno balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package version in %s\n"
msgstr "chybí veze balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "error while reading package %s: %s\n"
msgstr "chyba při čtení balíčku %s: %s\n"

#, c-format
msgid "missing package metadata in %s\n"
msgstr "chybí metadata balíčku v %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
157

158
#, c-format
159
160
msgid "removing invalid file: %s\n"
msgstr "odstraněn neplatný soubor: %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
161

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
162
163
164
165
#, c-format
msgid "could not remove lock file %s\n"
msgstr "nelze odstranit zamykací soubor %s\n"

166
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
167
msgid "could not parse package description file '%s' from db '%s'\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
168
msgstr "nelze načíst soubor s popisem balíčku '%s' z databáze '%s'\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
169

170
#, c-format
171
172
msgid "database path is undefined\n"
msgstr "cesta k databázi není definována\n"
173

174
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
msgid "dependency cycle detected:\n"
msgstr "zjištěna cyklická závislost:\n"

#, c-format
msgid "%s will be removed after its %s dependency\n"
msgstr "%s bude odstraněn po %s, na kterém závisí\n"

#, c-format
msgid "%s will be installed before its %s dependency\n"
msgstr "%s bude nainstalován před %s, na kterém závisí\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
186
#, c-format
187
msgid "ignoring package %s-%s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
188
msgstr "ignoruje se balíček %s-%s\n"
189

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
190
191
#, c-format
msgid "cannot resolve \"%s\", a dependency of \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
192
msgstr "nelze vyřešit \"%s\", závislost \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
193

194
195
196
197
198
199
200
201
202
#, c-format
msgid "could not get filesystem information\n"
msgstr "nepodařilo se získat informace o souborovém systému\n"

#, c-format
msgid "could not get filesystem information for %s: %s\n"
msgstr "nepodařilo se získat informace o souborovém systému %s: %s\n"

#, c-format
203
204
msgid "could not determine mount point for file %s\n"
msgstr "nepodařilo se určit připojovací bod pro soubor %s\n"
205
206

#, c-format
207
208
209
210
211
212
msgid "could not determine filesystem mount points\n"
msgstr "nepodařilo se určit přípojné body souborového systému\n"

#, c-format
msgid "could not determine root mount point %s\n"
msgstr "nepodařilo se určit kořen přípojného bodu %s\n"
213
214
215
216
217

#, c-format
msgid "Partition %s is mounted read only\n"
msgstr "Diskový oddíl %s je připojen jen pro čtení\n"

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
218
#, c-format
219
msgid "Partition %s too full: %jd blocks needed, %jd blocks free\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
220
msgstr "Oddíl %s je plný: je potřeba %jd bloků, ale k dispozici je jen %jd\n"
221

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
222
223
224
225
#, c-format
msgid "disk"
msgstr "disk"

226
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
227
msgid "failed to create temporary file for download\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
228
msgstr "nepodařilo se vytvořit dočasný soubor pro stahování\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
229

230
231
232
233
#, c-format
msgid "url '%s' is invalid\n"
msgstr "URL '%s' je chybná\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
234
235
236
237
238
#, c-format
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s: %s\n"

#, c-format
239
msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
240
msgstr "%s se zdá být zkrácen:  %jd/%jd bytů\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
241
242
243
244
245

#, c-format
msgid "failed to download %s\n"
msgstr "selhalo stahování %s\n"

246
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
247
248
249
msgid "out of memory!"
msgstr "nedostatek paměti!"

250
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
251
252
253
msgid "unexpected system error"
msgstr "neočekávaná systémová chyba"

254
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
255
256
257
msgid "insufficient privileges"
msgstr "nedostatečná oprávnění"

258
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
259
msgid "could not find or read file"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
260
msgstr "nelze nalézt nebo číst soubor"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
261

262
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
263
msgid "could not find or read directory"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
264
msgstr "nelze nalézt nebo číst adresář"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
265

266
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
267
268
269
msgid "wrong or NULL argument passed"
msgstr "předán chybný nebo NULL argument"

270
271
272
273
#, c-format
msgid "not enough free disk space"
msgstr "není dostatek volného místa na disku"

274
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
275
276
277
msgid "library not initialized"
msgstr "knihovna nebyla inicializována"

278
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
279
280
281
msgid "library already initialized"
msgstr "knihovna inicializována"

282
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
283
284
285
msgid "unable to lock database"
msgstr "nelze zamknout databázi"

286
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
287
288
289
msgid "could not open database"
msgstr "nelze otevřít databázi"

290
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
291
292
293
msgid "could not create database"
msgstr "nelze vytvořit databázi"

294
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
295
296
297
msgid "database not initialized"
msgstr "databáze nebyla inicializována"

298
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
299
300
301
msgid "database already registered"
msgstr "databáze zaregistrována"

302
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
303
304
305
msgid "could not find database"
msgstr "nelze nalézt databázi"

306
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
307
msgid "invalid or corrupted database"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
308
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
309

310
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
311
msgid "invalid or corrupted database (PGP signature)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
312
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze (PGP podpisy)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
313

314
315
316
317
#, c-format
msgid "database is incorrect version"
msgstr "databáze má nesprávnou verzi"

318
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
319
320
321
msgid "could not update database"
msgstr "nelze aktualizovat databázi"

322
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
323
msgid "could not remove database entry"
324
msgstr "nelze odstranit záznam v databázi"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
325

326
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
327
msgid "invalid url for server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
328
msgstr "nesprávná URL pro server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
329

330
331
#, c-format
msgid "no servers configured for repository"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
332
msgstr "pro repositář nejsou nastaveny žádné servery"
333

334
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
335
336
337
msgid "transaction already initialized"
msgstr "transakce inicializována"

338
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
339
340
341
msgid "transaction not initialized"
msgstr "transakce neinicializována"

342
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
343
344
345
msgid "duplicate target"
msgstr "duplicitní cíl"

346
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
347
msgid "transaction not prepared"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
348
msgstr "transakce není připravena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
349

350
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
351
msgid "transaction aborted"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
352
msgstr "transakce byla zrušena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
353

354
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
355
356
357
msgid "operation not compatible with the transaction type"
msgstr "operace není kompatibilní s typem transakce"

358
#, c-format
359
msgid "transaction commit attempt when database is not locked"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
360
msgstr "pokus o uskutečnění transakce v době, kdy není uzamčena databáze"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
361

362
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
363
364
365
msgid "could not find or read package"
msgstr "nelze nalézt nebo přečíst balíček"

366
367
#, c-format
msgid "operation cancelled due to ignorepkg"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
368
msgstr "operace byla zrušena kvůli ignorovanému balíčku"
369

370
#, c-format
371
msgid "invalid or corrupted package"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
372
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček"
373
374

#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
375
msgid "invalid or corrupted package (checksum)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
376
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze (kontrolní součty)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
377

378
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
379
msgid "invalid or corrupted package (PGP signature)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
380
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček (PGP podpis)"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
381

382
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
383
384
385
msgid "cannot open package file"
msgstr "nelze otevřít soubor balíčku"

386
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
387
388
389
msgid "cannot remove all files for package"
msgstr "nelze odstranit všechny soubory balíčku"

390
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
391
392
msgid "package filename is not valid"
msgstr "jméno souboru balíčku není platné"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
393

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
394
#, c-format
395
msgid "package architecture is not valid"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
396
msgstr "architektura balíčku není platná"
397

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
398
#, c-format
399
msgid "could not find repository for target"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
400
msgstr "nelze nalézt repositář cíle"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
401

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
402
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
403
msgid "missing PGP signature"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
404
msgstr "chybějící podpis PGP"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
405
406
407

#, c-format
msgid "invalid PGP signature"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
408
msgstr "neplatný podpis PGP"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
409

410
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
411
msgid "invalid or corrupted delta"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
412
msgstr "neplatný nebo poškozený delta rozdíl"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
413

414
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
415
msgid "delta patch failed"
416
msgstr "aplikace delta rozdílu selhala"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
417

418
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
419
420
421
msgid "could not satisfy dependencies"
msgstr "nelze vyřešit závislosti"

422
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
423
424
425
msgid "conflicting dependencies"
msgstr "konfliktní závislosti"

426
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
427
428
429
msgid "conflicting files"
msgstr "konfliktní soubory"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
430
#, c-format
431
msgid "failed to retrieve some files"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
432
msgstr "selhalo získání některých souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
433

434
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
435
436
437
msgid "invalid regular expression"
msgstr "nesprávný regulární výraz"

438
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
439
440
msgid "libarchive error"
msgstr "chyba knihovny libarchive"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
441

442
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
443
444
msgid "download library error"
msgstr "chyba knihovny pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
445

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
446
447
#, c-format
msgid "gpgme error"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
448
msgstr "chyba v gpgme"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
449

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
450
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
451
452
msgid "error invoking external downloader"
msgstr "chyba volání externího programu pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
453
454

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
455
456
msgid "unexpected error"
msgstr "neočekávaná chyba"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
457

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
458
#, c-format
459
msgid "could not fully load metadata for package %s-%s\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
460
msgstr "nelze zcela načíst metadata pro balíček %s-%s\n"
461

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
462
463
#, c-format
msgid "could not find %s in database -- skipping\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
464
msgstr "nelze nalézt %s v databázi -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
465

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
466
#, c-format
467
msgid "removing %s from target list\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
468
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů\n"
469

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
470
471
472
473
#, c-format
msgid "cannot remove file '%s': %s\n"
msgstr "nelze odstranit soubor '%s': %s\n"

474
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
475
msgid "cannot remove %s (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
476
msgstr "nelze odstranit %s (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
477

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
478
479
480
481
482
483
#, c-format
msgid "could not remove database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze odstranit záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not remove entry '%s' from cache\n"
484
msgstr "nelze odstranit položku '%s' z mezipaměti\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
485
486

#, c-format
487
488
489
msgid "%s: ignoring package upgrade (%s => %s)\n"
msgstr "%s: ignoruje se aktualizace balíčku (%s => %s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
490
#, c-format
491
msgid "%s: ignoring package downgrade (%s => %s)\n"
492
msgstr "%s: ignoruje se snížení verze balíčku (%s => %s)\n"
493
494
495

#, c-format
msgid "%s: downgrading from version %s to version %s\n"
496
msgstr "%s: snížení z verze %s na verzi %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
497

498
499
#, c-format
msgid "%s: local (%s) is newer than %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
500
msgstr "%s: lokální verze (%s) je novější než v %s (%s)\n"
501

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
502
#, c-format
503
msgid "ignoring package replacement (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
504
msgstr "ignoruje se náhrada balíčku (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
505

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
506
#, c-format
507
msgid "cannot replace %s by %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
508
msgstr "nelze nahradit soubor %s souborem %s\n"
509

510
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
511
msgid "unresolvable package conflicts detected\n"
512
msgstr "zjištěn konflikt nerozlišitelných balíčků\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
513
514

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
515
msgid "removing '%s' from target list because it conflicts with '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
516
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů, protože je konfliktní s '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
517
518
519

#, c-format
msgid "failed to retrieve some files from %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
520
msgstr "selhalo získání některých souborů z %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
521

522
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
523
524
525
msgid "could not commit removal transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci pro odstranění\n"

526
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
527
528
529
msgid "could not commit transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci\n"

530
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
531
532
533
msgid "could not create temp directory\n"
msgstr "nelze vytvořit dočasný adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
534
535
536
537
#, c-format
msgid "could not copy tempfile to %s (%s)\n"
msgstr "nelze zkopírovat dočasný soubor do %s (%s)\n"

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
538
539
540
541
#, c-format
msgid "could not remove %s\n"
msgstr "nelze odstranit %s\n"

542
543
544
545
#, c-format
msgid "could not remove tmpdir %s\n"
msgstr "nelze odstranit dočasný adresář %s\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
546
#, c-format
547
548
msgid "could not create pipe (%s)\n"
msgstr "nepodařilo se vytvořit rouru (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558

#, c-format
msgid "could not fork a new process (%s)\n"
msgstr "nelze spustit nový proces (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not change the root directory (%s)\n"
msgstr "nelze změnit kořenový adresář (%s)\n"

#, c-format
559
560
msgid "call to execv failed (%s)\n"
msgstr "volání execv selhalo (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
561
562
563
564
565

#, c-format
msgid "call to waitpid failed (%s)\n"
msgstr "volání waitpid selhalo (%s)\n"

566
567
568
569
#, c-format
msgid "could not open pipe (%s)\n"
msgstr "nepodařilo se otevřít rouru (%s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
570
#, c-format
571
msgid "command failed to execute correctly\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
572
msgstr "příkaz se nepodařilo spustit správně\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
573
574
575

#, c-format
msgid "no %s cache exists, creating...\n"
576
msgstr "neexistuje mezipaměť %s, vytváří se...\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
577

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
578
#, c-format
579
msgid "couldn't find or create package cache, using %s instead\n"
580
msgstr "nepodařilo se najít nebo vytvořit mezipaměť pro balíčky, používám místo toho %s\n"