cs.po 16.3 KB
Newer Older
1
2
3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Pacman Development Team <pacman-dev@archlinux.org>
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
#
5
# Translators:
6
7
# Dan McGee <dpmcgee@gmail.com>, 2011
# David Kolibáč <david@kolibac.cz>, 2011
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
8
# mmm <markotahal@gmail.com>, 2013
9
# mmm <markotahal@gmail.com>, 2011
10
# mmm <markotahal@gmail.com>, 2011,2013
11
# Vojtěch Gondžala <vojtech.gondzala@gmail.com>, 2011,2013
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
12
13
msgid ""
msgstr ""
14
"Project-Id-Version: Arch Linux Pacman package manager\n"
15
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.archlinux.org/index.php?project=3\n"
16
"POT-Creation-Date: 2013-06-06 13:07+1000\n"
17
"PO-Revision-Date: 2013-11-20 10:04+0000\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
18
"Last-Translator: mmm <markotahal@gmail.com>\n"
19
"Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/projects/p/archlinux-pacman/language/cs/)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
20
21
22
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23
"Language: cs\n"
24
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
25
26

#, c-format
27
28
msgid "%s-%s is up to date -- skipping\n"
msgstr "%s-%s je aktuální -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
29

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
30
#, c-format
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
msgid "%s-%s is up to date -- reinstalling\n"
msgstr "%s-%s je aktuální -- přeinstalovat\n"

#, c-format
msgid "downgrading package %s (%s => %s)\n"
msgstr "snížení verze balíčku %s (%s => %s)\n"

#, c-format
msgid "warning given when extracting %s (%s)\n"
msgstr "varování při rozbalování %s (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not extract %s (%s)\n"
msgstr "nelze rozbalit %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
45

46
47
48
49
#, c-format
msgid "could not rename %s to %s (%s)\n"
msgstr "nelze přejmenovat %s na %s (%s)\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
50
51
52
53
#, c-format
msgid ""
"directory permissions differ on %s\n"
"filesystem: %o  package: %o\n"
54
msgstr "přístupová práva adresáře %s se neshodují\nsouborový systém: %o   balíček: %o\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
55
56
57

#, c-format
msgid "extract: not overwriting dir with file %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
58
msgstr "rozbalení: adresář nebyl přepsán souborem %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
59

60
61
62
63
#, c-format
msgid "extract: symlink %s does not point to dir\n"
msgstr "rozbalení: symbolický odkaz %s neodkazuje na adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
64
65
#, c-format
msgid "%s saved as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
66
msgstr "%s byl uložen jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
67
68
69

#, c-format
msgid "%s installed as %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
70
msgstr "%s byl nainstalován jako %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
71
72
73

#, c-format
msgid "extracting %s as %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
74
msgstr "%s byl rozbalen jako %s.pacnew\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
75

76
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
77
78
79
msgid "could not get current working directory\n"
msgstr "nelze určit aktuální pracovní adresář\n"

80
81
82
83
#, c-format
msgid "could not change directory to %s (%s)\n"
msgstr "nelze změnit adresář na %s (%s)\n"

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
84
#, c-format
85
msgid "could not restore working directory (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
86
msgstr "nelze obnovit pracovní adresář (%s)\n"
87

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
88
89
#, c-format
msgid "problem occurred while upgrading %s\n"
90
msgstr "nastal problém při aktualizaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
91
92
93

#, c-format
msgid "problem occurred while installing %s\n"
94
msgstr "nastal problém při instalaci %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
95
96
97
98
99
100
101

#, c-format
msgid "could not update database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze aktualizovat záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not add entry '%s' in cache\n"
102
msgstr "nelze přidat položku '%s' do mezipaměti\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
103

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
104
#, c-format
105
msgid "error while reading file %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
106
msgstr "chyba při čtení souboru %s: %s\n"
107

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
108
#, c-format
109
msgid "removing invalid database: %s\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
110
msgstr "odstraňuje se chybná databáze: %s\n"
111

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
112
113
114
115
#, c-format
msgid "invalid name for database entry '%s'\n"
msgstr "chybný název záznamu v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
116
#, c-format
117
msgid "duplicated database entry '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
118
msgstr "duplicitní záznam v databázi '%s'\n"
119

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
120
121
122
123
#, c-format
msgid "corrupted database entry '%s'\n"
msgstr "poškozený záznam v databázi '%s'\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
124
125
126
127
128
#, c-format
msgid "could not open file %s: %s\n"
msgstr "nelze otevřít soubor %s: %s\n"

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
129
130
131
132
133
134
135
msgid "%s database is inconsistent: name mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí jméno balíčku %s\n"

#, c-format
msgid "%s database is inconsistent: version mismatch on package %s\n"
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: nesouhlasí verze balíčku %s\n"

136
137
#, c-format
msgid "unknown validation type for package %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
138
msgstr "neznámý způsob ověření pro balíček %s: %s\n"
139

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
140
#, c-format
141
msgid "could not create directory %s: %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
142
msgstr "nelze změnit adresář %s: %s\n"
143

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
#, c-format
msgid "could not parse package description file in %s\n"
msgstr "nelze zpracovat soubor s popisem balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package name in %s\n"
msgstr "chybí jméno balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "missing package version in %s\n"
msgstr "chybí veze balíčku v %s\n"

#, c-format
msgid "error while reading package %s: %s\n"
msgstr "chyba při čtení balíčku %s: %s\n"

#, c-format
msgid "missing package metadata in %s\n"
msgstr "chybí metadata balíčku v %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
163

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
164
#, c-format
165
msgid "failed to read signature file: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
166
msgstr "nelze načíst soubor s podpisy: %s\n"
167
168
169

#, c-format
msgid "required key missing from keyring\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
170
msgstr "požadovaný klíč není v klíčence\n"
171

172
#, c-format
173
174
msgid "removing invalid file: %s\n"
msgstr "odstraněn neplatný soubor: %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
175

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
176
177
178
179
#, c-format
msgid "could not remove lock file %s\n"
msgstr "nelze odstranit zamykací soubor %s\n"

180
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
181
msgid "could not parse package description file '%s' from db '%s'\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
182
msgstr "nelze načíst soubor s popisem balíčku '%s' z databáze '%s'\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
183

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
184
#, c-format
185
msgid "%s database is inconsistent: filename of package %s is illegal\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
186
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: jméno balíčku %s je nepřípustné\n"
187

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
188
#, c-format
189
msgid "%s database is inconsistent: filename of package %s is too long\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
190
msgstr "databáze %s je nekonzistentní: jméno balíčku %s je příliš dlouhé\n"
191

192
#, c-format
193
194
msgid "database path is undefined\n"
msgstr "cesta k databázi není definována\n"
195

196
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
msgid "dependency cycle detected:\n"
msgstr "zjištěna cyklická závislost:\n"

#, c-format
msgid "%s will be removed after its %s dependency\n"
msgstr "%s bude odstraněn po %s, na kterém závisí\n"

#, c-format
msgid "%s will be installed before its %s dependency\n"
msgstr "%s bude nainstalován před %s, na kterém závisí\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
208
#, c-format
209
msgid "ignoring package %s-%s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
210
msgstr "ignoruje se balíček %s-%s\n"
211

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
212
213
#, c-format
msgid "cannot resolve \"%s\", a dependency of \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
214
msgstr "nelze vyřešit \"%s\", závislost \"%s\"\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
215

216
217
218
219
#, c-format
msgid "could not get filesystem information for %s: %s\n"
msgstr "nepodařilo se získat informace o souborovém systému %s: %s\n"

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
220
#, c-format
221
msgid "could not open file: %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
222
msgstr "nelze otevřít soubor: %s: %s\n"
223
224
225
226
227

#, c-format
msgid "could not get filesystem information\n"
msgstr "nepodařilo se získat informace o souborovém systému\n"

228
#, c-format
229
230
msgid "could not determine mount point for file %s\n"
msgstr "nepodařilo se určit připojovací bod pro soubor %s\n"
231

232
233
234
235
#, c-format
msgid "Partition %s too full: %jd blocks needed, %jd blocks free\n"
msgstr "Oddíl %s je plný: je potřeba %jd bloků, ale k dispozici je jen %jd\n"

236
#, c-format
237
238
239
msgid "could not determine filesystem mount points\n"
msgstr "nepodařilo se určit přípojné body souborového systému\n"

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
240
#, c-format
241
msgid "could not determine cachedir mount point %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
242
msgstr "nepodařilo se určit kořen přípojného bodu %s pro cachedir\n"
243

244
245
246
#, c-format
msgid "could not determine root mount point %s\n"
msgstr "nepodařilo se určit kořen přípojného bodu %s\n"
247
248
249
250
251

#, c-format
msgid "Partition %s is mounted read only\n"
msgstr "Diskový oddíl %s je připojen jen pro čtení\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
252
253
254
255
#, c-format
msgid "disk"
msgstr "disk"

256
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
257
msgid "failed to create temporary file for download\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
258
msgstr "nepodařilo se vytvořit dočasný soubor pro stahování\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
259

260
261
262
263
#, c-format
msgid "url '%s' is invalid\n"
msgstr "URL '%s' je chybná\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
264
265
266
267
268
#, c-format
msgid "failed retrieving file '%s' from %s : %s\n"
msgstr "selhalo získání souboru '%s' z %s: %s\n"

#, c-format
269
msgid "%s appears to be truncated: %jd/%jd bytes\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
270
msgstr "%s se zdá být zkrácen:  %jd/%jd bytů\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
271
272
273
274
275

#, c-format
msgid "failed to download %s\n"
msgstr "selhalo stahování %s\n"

276
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
277
278
279
msgid "out of memory!"
msgstr "nedostatek paměti!"

280
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
281
282
283
msgid "unexpected system error"
msgstr "neočekávaná systémová chyba"

284
#, c-format
285
msgid "permission denied"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
286
msgstr "přístup zamítnut"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
287

288
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
289
msgid "could not find or read file"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
290
msgstr "nelze nalézt nebo číst soubor"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
291

292
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
293
msgid "could not find or read directory"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
294
msgstr "nelze nalézt nebo číst adresář"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
295

296
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
297
298
299
msgid "wrong or NULL argument passed"
msgstr "předán chybný nebo NULL argument"

300
301
302
303
#, c-format
msgid "not enough free disk space"
msgstr "není dostatek volného místa na disku"

304
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
305
306
307
msgid "library not initialized"
msgstr "knihovna nebyla inicializována"

308
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
309
310
311
msgid "library already initialized"
msgstr "knihovna inicializována"

312
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
313
314
315
msgid "unable to lock database"
msgstr "nelze zamknout databázi"

316
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
317
318
319
msgid "could not open database"
msgstr "nelze otevřít databázi"

320
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
321
322
323
msgid "could not create database"
msgstr "nelze vytvořit databázi"

324
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
325
326
327
msgid "database not initialized"
msgstr "databáze nebyla inicializována"

328
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
329
330
331
msgid "database already registered"
msgstr "databáze zaregistrována"

332
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
333
334
335
msgid "could not find database"
msgstr "nelze nalézt databázi"

336
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
337
msgid "invalid or corrupted database"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
338
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
339

340
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
341
msgid "invalid or corrupted database (PGP signature)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
342
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze (PGP podpisy)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
343

344
345
346
347
#, c-format
msgid "database is incorrect version"
msgstr "databáze má nesprávnou verzi"

348
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
349
350
351
msgid "could not update database"
msgstr "nelze aktualizovat databázi"

352
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
353
msgid "could not remove database entry"
354
msgstr "nelze odstranit záznam v databázi"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
355

356
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
357
msgid "invalid url for server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
358
msgstr "nesprávná URL pro server"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
359

360
361
#, c-format
msgid "no servers configured for repository"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
362
msgstr "pro repositář nejsou nastaveny žádné servery"
363

364
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
365
366
367
msgid "transaction already initialized"
msgstr "transakce inicializována"

368
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
369
370
371
msgid "transaction not initialized"
msgstr "transakce neinicializována"

372
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
373
374
375
msgid "duplicate target"
msgstr "duplicitní cíl"

376
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
377
msgid "transaction not prepared"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
378
msgstr "transakce není připravena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
379

380
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
381
msgid "transaction aborted"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
382
msgstr "transakce byla zrušena"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
383

384
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
385
386
387
msgid "operation not compatible with the transaction type"
msgstr "operace není kompatibilní s typem transakce"

388
#, c-format
389
msgid "transaction commit attempt when database is not locked"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
390
msgstr "pokus o uskutečnění transakce v době, kdy není uzamčena databáze"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
391

392
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
393
394
395
msgid "could not find or read package"
msgstr "nelze nalézt nebo přečíst balíček"

396
397
#, c-format
msgid "operation cancelled due to ignorepkg"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
398
msgstr "operace byla zrušena kvůli ignorovanému balíčku"
399

400
#, c-format
401
msgid "invalid or corrupted package"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
402
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček"
403
404

#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
405
msgid "invalid or corrupted package (checksum)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
406
msgstr "neplatná nebo poškozená databáze (kontrolní součty)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
407

408
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
409
msgid "invalid or corrupted package (PGP signature)"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
410
msgstr "neplatný nebo poškozený balíček (PGP podpis)"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
411

412
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
413
414
415
msgid "cannot open package file"
msgstr "nelze otevřít soubor balíčku"

416
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
417
418
419
msgid "cannot remove all files for package"
msgstr "nelze odstranit všechny soubory balíčku"

420
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
421
422
msgid "package filename is not valid"
msgstr "jméno souboru balíčku není platné"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
423

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
424
#, c-format
425
msgid "package architecture is not valid"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
426
msgstr "architektura balíčku není platná"
427

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
428
#, c-format
429
msgid "could not find repository for target"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
430
msgstr "nelze nalézt repositář cíle"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
431

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
432
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
433
msgid "missing PGP signature"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
434
msgstr "chybějící podpis PGP"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
435
436
437

#, c-format
msgid "invalid PGP signature"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
438
msgstr "neplatný podpis PGP"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
439

440
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
441
msgid "invalid or corrupted delta"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
442
msgstr "neplatný nebo poškozený delta rozdíl"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
443

444
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
445
msgid "delta patch failed"
446
msgstr "aplikace delta rozdílu selhala"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
447

448
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
449
450
451
msgid "could not satisfy dependencies"
msgstr "nelze vyřešit závislosti"

452
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
453
454
455
msgid "conflicting dependencies"
msgstr "konfliktní závislosti"

456
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
457
458
459
msgid "conflicting files"
msgstr "konfliktní soubory"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
460
#, c-format
461
msgid "failed to retrieve some files"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
462
msgstr "selhalo získání některých souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
463

464
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
465
466
467
msgid "invalid regular expression"
msgstr "nesprávný regulární výraz"

468
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
469
470
msgid "libarchive error"
msgstr "chyba knihovny libarchive"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
471

472
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
473
474
msgid "download library error"
msgstr "chyba knihovny pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
475

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
476
477
#, c-format
msgid "gpgme error"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
478
msgstr "chyba v gpgme"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
479

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
480
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
481
482
msgid "error invoking external downloader"
msgstr "chyba volání externího programu pro stahování souborů"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
483
484

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
485
486
msgid "unexpected error"
msgstr "neočekávaná chyba"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
487

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
488
#, c-format
489
msgid "could not fully load metadata for package %s-%s\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
490
msgstr "nelze zcela načíst metadata pro balíček %s-%s\n"
491

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
492
493
#, c-format
msgid "could not find %s in database -- skipping\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
494
msgstr "nelze nalézt %s v databázi -- vynechat\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
495

Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
496
#, c-format
497
msgid "removing %s from target list\n"
Ondrej Kucera's avatar
Ondrej Kucera committed
498
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů\n"
499

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
500
501
502
503
#, c-format
msgid "cannot remove file '%s': %s\n"
msgstr "nelze odstranit soubor '%s': %s\n"

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
504
#, c-format
505
msgid "could not open directory: %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
506
msgstr "nelze otevřít adresář %s: %s\n"
507

508
#, c-format
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
509
msgid "cannot remove %s (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
510
msgstr "nelze odstranit %s (%s)\n"
Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
511

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
512
513
514
515
516
517
#, c-format
msgid "could not remove database entry %s-%s\n"
msgstr "nelze odstranit záznam databáze %s-%s\n"

#, c-format
msgid "could not remove entry '%s' from cache\n"
518
msgstr "nelze odstranit položku '%s' z mezipaměti\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
519
520

#, c-format
521
522
523
msgid "%s: ignoring package upgrade (%s => %s)\n"
msgstr "%s: ignoruje se aktualizace balíčku (%s => %s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
524
#, c-format
525
msgid "%s: ignoring package downgrade (%s => %s)\n"
526
msgstr "%s: ignoruje se snížení verze balíčku (%s => %s)\n"
527
528
529

#, c-format
msgid "%s: downgrading from version %s to version %s\n"
530
msgstr "%s: snížení z verze %s na verzi %s\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
531

532
533
#, c-format
msgid "%s: local (%s) is newer than %s (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
534
msgstr "%s: lokální verze (%s) je novější než v %s (%s)\n"
535

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
536
#, c-format
537
msgid "ignoring package replacement (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
538
msgstr "ignoruje se náhrada balíčku (%s-%s => %s-%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
539

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
540
#, c-format
541
msgid "cannot replace %s by %s\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
542
msgstr "nelze nahradit soubor %s souborem %s\n"
543

544
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
545
msgid "unresolvable package conflicts detected\n"
546
msgstr "zjištěn konflikt nerozlišitelných balíčků\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
547
548

#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
549
msgid "removing '%s' from target list because it conflicts with '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
550
msgstr "'%s' odstraněn ze seznamu cílů, protože je konfliktní s '%s'\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
551

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
552
#, c-format
553
msgid "failed to retrieve some files\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
554
msgstr "selhalo získání některých souborů\n"
555

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
556
#, c-format
557
msgid "not enough free disk space\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
558
msgstr "není dostatek volného místa na disku\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
559

560
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
561
562
563
msgid "could not commit removal transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci pro odstranění\n"

564
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
565
566
567
msgid "could not commit transaction\n"
msgstr "nelze provést transakci\n"

568
#, c-format
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
569
570
571
msgid "could not create temp directory\n"
msgstr "nelze vytvořit dočasný adresář\n"

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
572
573
574
575
#, c-format
msgid "could not copy tempfile to %s (%s)\n"
msgstr "nelze zkopírovat dočasný soubor do %s (%s)\n"

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
576
577
578
579
#, c-format
msgid "could not remove %s\n"
msgstr "nelze odstranit %s\n"

580
581
582
583
#, c-format
msgid "could not remove tmpdir %s\n"
msgstr "nelze odstranit dočasný adresář %s\n"

Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
584
#, c-format
585
msgid "could not stat file %s: %s\n"
Allan McRae's avatar
Allan McRae committed
586
msgstr "nelze najít soubor %s: %s\n"
587

Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
588
#, c-format
589
590
msgid "could not create pipe (%s)\n"
msgstr "nepodařilo se vytvořit rouru (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

#, c-format
msgid "could not fork a new process (%s)\n"
msgstr "nelze spustit nový proces (%s)\n"

#, c-format
msgid "could not change the root directory (%s)\n"
msgstr "nelze změnit kořenový adresář (%s)\n"

#, c-format
601
602
msgid "call to execv failed (%s)\n"
msgstr "volání execv selhalo (%s)\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
603
604
605
606
607

#, c-format
msgid "call to waitpid failed (%s)\n"
msgstr "volání waitpid selhalo (%s)\n"

608
609
610
611
#, c-format
msgid "could not open pipe (%s)\n"
msgstr "nepodařilo se otevřít rouru (%s)\n"

Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
612
#, c-format
613
msgid "command failed to execute correctly\n"
Vojtech Gondzala's avatar
Vojtech Gondzala committed
614
msgstr "příkaz se nepodařilo spustit správně\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
615
616
617

#, c-format
msgid "no %s cache exists, creating...\n"
618
msgstr "neexistuje mezipaměť %s, vytváří se...\n"
Vojtěch Gondžala's avatar
Vojtěch Gondžala committed
619

Dan McGee's avatar
Dan McGee committed
620
#, c-format
621
msgid "couldn't find or create package cache, using %s instead\n"
622
msgstr "nepodařilo se najít nebo vytvořit mezipaměť pro balíčky, používám místo toho %s\n"