Commit 53ad66e0 authored by Jacob Bang's avatar Jacob Bang Committed by Loui Chang
Browse files

Add Danish translationSigned-off-by: default avatarLaszlo Papp <djszapi@archlinux.us>
Signed-off-by: default avatarLoui Chang <louipc.ist@gmail.com>
parent 2ca329c2
......@@ -45,6 +45,10 @@ Czech
Daniel Kozák <kozzi11@gmail.com>
Jaroslav Lichtblau <dragonlord@aur.archlinux.org>
Dansk
------
Jacob Bang <julemand101@gmail.com>
Deutsch
-------
Gerhard Brauer <gerbra@archlinux.de>
......
<?php
# INSTRUCTIONS TO TRANSLATORS
#
# This file contains the i18n translations for a subset of the
# Arch Linux User Community Repository (AUR). This is a PHP
# script, and as such, you MUST pay great attention to the syntax.
# If your text contains any double-quotes ("), you MUST escape
# them with a backslash (\).
#
# Danish (Dansk) translation
# Translator: Jacob Bang <julemand101@gmail.com>
global $_t;
$_t["Search by"] = "Søg efter";
$_t["This package has been flagged out of date."] = "Denne pakke er markeret forældet";
$_t["Voted"] = "Stemt";
$_t["Missing a required field."] = "Du mangler at udfylde et påkrævet felt.";
$_t["Logged-in as: %s"] = "Logget ind som: %s";
$_t["Error trying to modify account, %h%s%h: %s."] = "Fejl ved ændring af konto, %h%s%h: %s";
$_t["Username does not exist."] = "Brugernavnet findes ikke.";
$_t["Tarball"] = "Tar-arkiv";
$_t["Can contain only one period, underscore or hyphen."] = "Kan kun indeholde ét punktum, én bundstreg eller én bindestreg.";
$_t["Unflag Out-of-date"] = "Afmarker forældet";
$_t["Missing package ID."] = "Mangler pakke-ID.";
$_t["You cannot vote in an proposal about you."] = "Du kan ikke stemme i et forslag om dig selv.";
$_t["No results matched your search criteria."] = "Ingen resultater opfyldte dine søgekriterier.";
$_t["Update"] = "Opdater";
$_t["Sort order"] = "Sorter efter";
$_t["You must be logged in before you can edit package information."] = "Du skal være logget ind for at redigere pakkeoplysninger.";
$_t["Your votes have been cast for the selected packages."] = "Din stemme er afgivet for de valgte pakker.";
$_t["Package details could not be found."] = "Kunne ikke finde pakkedetaljerne..";
$_t["change category"] = "skift kategori";
$_t["Error retrieving package list."] = "Fejl ved modtagelse af pakkeliste.";
$_t["Reset"] = "Nulstil";
$_t["Submitted: %s by %s"] = "Tilføjet: %s af %s";
$_t["string"] = "tekststreng";
$_t["Remember me"] = "Husk mig";
$_t["Package category updated."] = "Pakkekategori er opdateret.";
$_t["%s already has proposal running for them."] = "%s har allerede et forslag kørende for dem.";
$_t["Error - No file uploaded"] = "Fejl - Ingen fil overført";
$_t["You did not select any packages to disown."] = "Du har ikke valgt nogle pakker at opgive ejerskabet for.";
$_t["Package URL is missing a protocol (ie. http:// ,ftp://)"] = "Pakkens webadresse mangler en protokol (f.eks. http:// eller ftp://)";
$_t["Votes"] = "Stemmer";
$_t["Total"] = "Total";
$_t["No more results to display."] = "Ikke flere resultater at vise.";
$_t["Maintainer"] = "Ejer";
$_t["Less"] = "Færre";
$_t["You are not allowed to access this area."] = "Du har ikke tilladelse til dette område.";
$_t["Any type"] = "Vilkårlig type";
$_t["Accounts"] = "Konti";
$_t["Could not retrieve proposal details."] = "Kunne ikke hente detaljer om forslaget.";
$_t["You do not have permission to edit this account."] = "Du har ikke tilladelse til at redigere denne konto.";
$_t["New Package Notify"] = "Besked ved nye pakker";
$_t["Click on the Home link above to login."] = "Klik på Hjem ovenover for at logge ind.";
$_t["The email address is invalid."] = "E-mail adressen er ugyldig.";
$_t["Could not change directory to %s."] = "Kunne ikke ændre mappe til %s.";
$_t["None of the selected packages could be deleted."] = "Ingen af de valgte pakker kunne slettes.";
$_t["Your votes have been removed from the selected packages."] = "Dine stemmer er fjernet fra de valgte pakker.";
$_t["No packages matched your search criteria."] = "Ingen pakker opfylder dine søgekriterier.";
$_t["Create"] = "Opret";
$_t["Start and end with a letter or number"] = "Start og slut med et bogstav eller tal";
$_t["orphan"] = "forladt";
$_t["View this user's packages"] = "Vis pakker fra denne bruger";
$_t["Next"] = "Næste";
$_t["Could not re-tar"] = "Kunne ikke genopbygge tar-arkiv";
$_t["You must create an account before you can upload packages."] = "Du skal oprette en konto for at sende pakker.";
$_t["Location"] = "Placering";
$_t["Delete comment"] = "Slet kommentar";
$_t["Account Type"] = "Kontotype";
$_t["Type"] = "Type";
$_t["More"] = "Flere";
$_t["Error retrieving package details."] = "Fejl ved modtagelse af pakkedetaljer.";
$_t["Could not create incoming directory: %s."] = "Kunne ikke oprette indgående mappe: %s.";
$_t["Upload package file"] = "Send pakke";
$_t["(defaults to 7 if empty)"] = "(sat til 7 hvis tomt)";
$_t["No New Comment Notification"] = "Afmeld besked ved nye kommentarer";
$_t["Couldn't add to notification list."] = "Kunne ikke tilføje til listen over påmindelser.";
$_t["Disown Packages"] = "Fjern ejerskab for pakker";
$_t["Advanced"] = "Avanceret";
$_t["This vote is still running."] = "Denne afstemning er stadig aktiv.";
$_t["Vote ID not valid."] = "Stemme ID er ikke gyldigt.";
$_t["(empty if not applicable)"] = "(tomt hvis ikke relevant)";
$_t["Per page"] = "Per side";
$_t["New proposal submitted."] = "Nyt forslag tilføjet.";
$_t["Upload"] = "Send";
$_t["Invalid category ID."] = "Ugyldigt kategori ID.";
$_t["Go"] = "Søg";
$_t["You must be logged in before you can vote for packages."] = "Du skal være logget ind for at stemme på pakker.";
$_t["Use this form to search existing accounts."] = "Brug denne formular til at søge i eksisterende konti.";
$_t["The address, %h%s%h, is already in use."] = "Adressen, %h%s%h, er allerede i brug.";
$_t["Current Votes"] = "Aktuelle stemmer";
$_t["Select Category"] = "Vælg kategori";
$_t["You have been removed from the comment notification list for %s."] = "Du vil ikke længere modtage besked ved nye kommentarer for %s.";
$_t["Unknown file format for uploaded file."] = "Ukendt filformat for sendt fil.";
$_t["Delete Packages"] = "Slet pakker";
$_t["Trusted user"] = "Betroet bruger (TU)";
$_t["Back"] = "Tilbage";
$_t["You did not select any packages to flag."] = "Du har ikke valgt nogle pakker at markere.";
$_t["All Votes"] = "Alle stemmer";
$_t["The selected packages have been disowned."] = "De valgte pakker er blevet efterladt.";
$_t["Suspended"] = "Suspenderet";
$_t["Home"] = "Hjem";
$_t["Yes"] = "Ja";
$_t["UnFlag Out-of-date"] = "Fjern forældet markeringen";
$_t["Developer"] = "Udvikler";
$_t["Category"] = "Kategori";
$_t["Missing build function in PKGBUILD."] = "Manglende byggefunktion i PKGBUILD.";
$_t["You must be logged in before you can flag packages."] = "Du skal være logget ind for at markere pakker.";
$_t["No results found."] = "Ingen resultater fundet.";
$_t["No"] = "Nej";
$_t["Discussion"] = "Diskussion";
$_t["Dependencies"] = "Afhængigheder";
$_t["Start"] = "Start";
$_t["Add"] = "Tilføj";
$_t["You did not select any packages to adopt."] = "Du har ikke valgt nogle pakker at adoptere.";
$_t["Length must be at least 1."] = "Længden skal være mindst 1.";
$_t["Error trying to create account, %h%s%h: %s."] = "Fejl ved opretning af konto, %h%s%h: %s.";
$_t["End"] = "Slut";
$_t["The account, %h%s%h, has been successfully modified."] = "Kontoen, %h%s%h%, er blevet ændret.";
$_t["Account Suspended"] = "Konto suspenderet";
$_t["Status"] = "Status";
$_t["You must be logged in before you can get notifications on comments."] = "Du skal være logget ind for at tilmelde dig beskeder ved nye kommentarer.";
$_t["Leave the password fields blank to keep your same password."] = "Efterlad kodeordsfelterne tomme, hvis du ikke ønsker at ændre adgangskoden.";
$_t["IRC Nick"] = "IRC kaldenavn";
$_t["The selected packages have been deleted."] = "De valgte pakker er blevet slettet.";
$_t["Normal user"] = "Normal bruger";
$_t["This is a %h%s%h problem!"] = "Dette er et %h%s%h problem!";
$_t["You are not allowed to overwrite the %h%s%h package."] = "Du har ikke tilladelse til at overskrive %h%s%h pakken.";
$_t["Missing comment ID."] = "Manglende kommentar ID.";
$_t["Error trying to retrieve package details."] = "Fejl ved modtagning af pakkedetaljer.";
$_t["Proposal cannot be empty."] = "Forslag må ikke være tomt.";
$_t["User"] = "Bruger";
$_t["Package Category"] = "Pakkekategori";
$_t["The selected packages have been adopted."] = "De valgte pakker er adopteret.";
$_t["Packages"] = "Pakker";
$_t["Edit Account"] = "Rediger konto";
$_t["Search"] = "Søg";
$_t["Language"] = "Sprog";
$_t["Orphans"] = "Forladt";
$_t["Voting is closed for this proposal."] = "Afstemningen er lukket for dette forslag.";
$_t["Bugs"] = "Fejl";
$_t["Showing results %s - %s of %s"] = "Viser resultaterne %s - %s af %s";
$_t["Active"] = "Aktiv";
$_t["You've already voted for this proposal."] = "Du har allerede stemt ved dette forslag.";
$_t["Required by"] = "Påkrævet af";
$_t["You must be logged in before you can unflag packages."] = "Du skal være logget ind for at afmarkere pakker.";
$_t["You did not select any packages to unflag."] = "Du har ikke valgt nogle at afmarkere.";
$_t["You must log in to view user information."] = "Du skal være logget ind for at se brugerinformation.";
$_t["You did not select any packages to delete."] = "Du har ikke valgt nogle pakker at slette.";
$_t["Could not create directory %s."] = "Kunne ikke oprette mappen %s.";
$_t["UnNotify"] = "Ingen påmindelse";
$_t["Flag Out-of-date"] = "Marker forældet";
$_t["The selected packages have been unflagged."] = "De valgte pakker er afmarkeret.";
$_t["Search Criteria"] = "Søgekriterier";
$_t["Notify"] = "Påmindelse";
$_t["Files"] = "Filer";
$_t["Vote"] = "Stem";
$_t["Adopt Packages"] = "Adopter pakker";
$_t["Name"] = "Navn";
$_t["Package Listing"] = "Liste over pakker";
$_t["Any"] = "Alle";
$_t["It must be between %s and %s characters long"] = "Skal være mellem %s og %s tegn.";
$_t["Logout"] = "Log ud";
$_t["The account, %h%s%h, has been successfully created."] = "Kontoen, %h%s%h, er blevet oprettet.";
$_t["Your password must be at least %s characters."] = "Din adgangskode skal være mindst %s tegn.";
$_t["Submit"] = "Tilføj";
$_t["Sorry, uploads are not permitted by this server."] = "Beklager, men denne server tillader ikke overførsler til serveren.";
$_t["Actions"] = "Handlinger";
$_t["Comment has been deleted."] = "Kommentaren er slettet.";
$_t["The username, %h%s%h, is already in use."] = "Brugernavnet, %h%s%h, er allerede i brug.";
$_t["Could not retrieve information for the specified user."] = "Kunne ikke hente information om den specifikke bruger.";
$_t["Re-type password"] = "Bekræft adgangskode";
$_t["Proposal"] = "Forslag";
$_t["Error trying to unpack upload - PKGBUILD does not exist."] = "Fejl ved udpakning af sendt fil - kan ikke finde PKGBUILD.";
$_t["The selected packages have been flagged out-of-date."] = "De valgte pakker er markeret forældet.";
$_t["Description"] = "Beskrivelse";
$_t["My Packages"] = "Mine pakker";
$_t["You did not select any packages to vote for."] = "Du har ikke valgt nogle pakker at stemme på.";
$_t["Never"] = "Aldrig";
$_t["You must be logged in before you can disown packages."] = "Du skal være logget ind for at opgive ejerskabet for pakker.";
$_t["You've found a bug if you see this...."] = "Du har fundet en fejl, hvis du ser dette....";
$_t["Last Voted"] = "Sidste stemme";
$_t["Password"] = "Adgangskode";
$_t["Real Name"] = "Rigtigt navn";
$_t["Package Details"] = "Detaljer om pakken";
$_t["UnVote"] = "Tilbagetræk stemme";
$_t["Password fields do not match."] = "Adgangskoderne stemmer ikke overens.";
$_t["Username"] = "Brugernavn";
$_t["The username is invalid."] = "Brugernavnet er ugyldigt.";
$_t["You must be logged in before you can adopt packages."] = "Du skal være logget ind for at adoptere pakker.";
$_t["Email Address"] = "E-mail adresse";
$_t["Trusted User"] = "Betroet bruger (TU)";
$_t["Invalid name: only lowercase letters are allowed."] = "Ugyldigt navn: kun små bogstaver er tilladt.";
$_t["Length must be a number."] = "Længden skal angives som talværdi.";
$_t["%s has %s apples."] = "%s har %s æbler.";
$_t["You must be logged in before you can un-vote for packages."] = "Du skal være logget ind for at fjerne din stemme fra pakker.";
$_t["Login"] = "Log ind";
$_t["Use this form to create an account."] = "Brug denne formular til at oprette en konto.";
$_t["Use this form to update your account."] = "Brug denne formular til at opdatere din konto.";
$_t["Abstain"] = "Undlad at stemme";
$_t["Could not chmod directory %s."] = "Kunne ikke ændre rettigheder for mappen %s.";
$_t["You are not allowed to delete this comment."] = "Du har ikke rettigheder til at slette denne kommentar.";
$_t["required"] = "påkrævet";
$_t["Sort by"] = "Sortér efter";
$_t["Submit a proposal to vote on."] = "Fremsæt et forslag til afstemning.";
$_t["Proposal Details"] = "Detaljer om forslag";
$_t["Language is not currently supported."] = "Sproget er ikke understøttet på nuværende tidspunkt.";
$_t["Last vote"] = "Sidste stemme";
$_t["New Comment Notification"] = "Giv besked ved nye kommentarer";
$_t["Missing User ID"] = "Manglende bruger-ID";
$_t["You have been added to the comment notification list for %s."] = "Du vil nu modtage besked, når der kommer nye kommentarer til %s.";
$_t["Select new category"] = "Vælg ny kategori";
$_t["A Trusted User cannot assign Developer status."] = "En betroet bruger (TU) kan ikke tildele udviklerstatus.";
......@@ -24,6 +24,7 @@ define("DEFAULT_LANG", "en");
$SUPPORTED_LANGS = array(
"ca" => "Català",
"cs" => "česky",
"da" => "Dansk",
"de" => "Deutsch",
"en" => "English",
"el_GR" => "Ελληνικά",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment