sudoers 35 Bytes
Newer Older
Jelle van der Waa's avatar
Jelle van der Waa committed
1
%phrik ALL = (phrik) NOPASSWD: ALL